In this time of unprecedented ecological and social crises in the world, what is the role of expressive arts professionals in meeting the challenges of our time? How do we experience our interconnectedness within the cycles of the natural world as resource for personal wellbeing, professional work in expressive arts, and a way of being in the...

Expressive Arts supervision group. 3-4 participants. Start: Thursday, April 11th. Time: 6 pm—7 pm CET twice a month. Cost: 25 Euros per session. Facilitator: José Miguel Calderon.

Ønsker du mer kreativt påfyll og mer tid til egenomsorg? Tre av våre medlemmer starter en ressursgruppe med kunst- og uttrykksmetoder for deg som jobber med mennesker.

Velkommen til årets første workshop, 22. februar, kl. 18.30-20.30, der vi vil fortsetter å utforske leire som materiale og dets terapeutiske potensiale.
Leire er et taktilt og øyeblikkelig formbart materiale som raskt bringer oss i kontakt med det sansemotoriske. Dere vil bli veiledet gjennom prosessen med leire og få mulighet til å utforske...

Oppstart av årets veiledningsgruppe i regi av NFKUT er planlagt til mandag 19. februar kl.19.00- 20.30. Hensikten er å skape en trygg møteplass hvor terapeuter kan utforske sitt arbeid med klienter ved hjelp av kunst- og uttrykksmetoder.
Vi får mulighet til å dele erfaringer og reflektere sammen med kollegaer for å utvikle egen læring gjennom...

NIKUT er en stiftelse startet i 1993 og nå har det blitt hele 30 år! Vi setter av en dag - 25. november 2023 på Litteraturhuset i Oslo - for å feire og vi håper du kan komme!På NIKUTs 30-årsjubileum fokuserer vi på kunstuttrykk under kollektivt traume ut fra et kunst og utrykkspsykoterpeutisk (KUT) perspektiv. Etter arrangementet vil Kongens...

Medlemsinformasjon

Nedlastbart materiell


NFKUT logo

NFKUT (jpg. format)

 

Rapporter og søknadsskjema

Søknadsskjema for medlemmer (138 kB)
Årsrapport 2021 (39 kB)