Merverdiavgift

Som nok alle har fått med seg, så har moms på alternativ behandling blitt vedtatt i Statsbudsjettet og vil gjelde fra 01.01.2021. Den endelige lovteksten er ikke ferdig, men kommer etter hvert. NFKUT har jobbet i en lengre periode sammen med de andre utøverorganisasjonene i NFP for fritak for våre organisasjoner, og vi forbereder nå et høringssvar angående en utredning om KUT som helsehjelp slik at MVA-unntaket for våre medlemmer kan opprettholdes i 2021.

Det har lenge vært utfordrende å få svar på hvordan det nye vedtaket skal praktiseres i 2021. Norges landsforbund av homøopraktikere (NLH) har vært i kontakt med Skatteetaten og lykkes med å få en del informasjon om hvilke regler som gjelder ved momsregistrering. Dette er informasjonen de har fått om reglene som gjelder fra 01.01.21:

Firma som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret fra før, skal ikke kreve inn moms før de overstiger kr. 50 000,- innen en 12-måneders periode. Idet man overstiger kr. 50 000,- må man fakturere inkl. mva. og registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret og sende inn dokumentasjon som beviser at man har oversteget 50 000,- kronersgrensen. Den enkleste og raskeste måten å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret er via www.skatteetaten.no. Nederst på denne siden kan du registrere deg: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/registrere/

Firma som har todelt virksomhet per i dag og er registrert i Merverdiavgiftsregisteret fra før, skal fakturere med 25% moms fra 01.01.2021.

Når det gjelder gavekort, så har ikke Skatteetaten et konkret svar på dette helt enda. De venter selv tilbakemelding på dette. Men i utgangspunktet så vil innløsesdato for gavekortet ligge til grunn for innrapportering av mva.

Noen terapeuter driver også med undervisningstjenester og andre med rådgivning og coaching. Undervisningstjenester er momsfritatt enten man underviser i gruppe eller en til en. Når det gjelder rådgivning og coaching, går dette under konsultentjenester og er momspålagt.

Skatteetaten har informert om at de vil legge ut informasjon om hvilke regler som gjelder vedr. momsregistrering m.m. på sin nettside www.skatteetaten.no så snart som mulig. Pr 30.12.2020 foreligger ennå ikke informasjonen.

En god del terapeuter spør om hva som skjer med registerordningen i Brønnøysundregistrene, og om vi trenger å stå der og betale gebyr nå som vi allikevel må betale moms på våre behandlinger. NFKUT mener ja. Det viktigste nå er å stå registrert der til vi vet hva som kommer til å skje med utøverregisteret. Vil ikke myndighetene at utøverregisteret skal bestå, så vet vi nok dette innen et halvt års tid. Kommer utøverregisteret til å bestå, vil det komme fagkrav til utøverregisteret. Selv om gulroten (altså momsfritaket) for registrering i utøverregisteret forsvinner fra 01.01.2021, så anbefaler NFKUT alle medlemmene å fortsette å stå registrert der. Det har ennå ikke kommet noen signaler fra myndighetenes side om at de ønsker å fjerne registerordningen, så det kan være lurt å stå der til vi har fått avklart hva som kommer til å skje.