Utdanning:

Kunst- og uttrykksmetoder i terapi med spesialisering som EXIT Gruppeleder (2 år)

Norsk Institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon (NIKUT) har inngått et samarbeid med European Graduate School (EGS) som tilbyr sine studenter å ta videre mastergrad i Sveits. Dersom man velger å gjøre dette, vil de to årene på NIKUT tilsvare 60 studiepoeng og de neste to årene på masterstudie vil regne ytterligere 60 studiepoeng.

Les mer her: www.nikut.no

For å bli kunst-  og uttrykkspsykoterapeut kreves det i tillegg to år med praksis

Til sammen 4 år som er godkjent av NFP (Norsk Forbund for Psykoterapi)

Om NIKUT

Norsk Institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon er en stiftelse opprettet i 1993. Instituttets formål er å fremme kunst- og uttrykksmetoder i Norge, stimulere og utvikle samarbeidet med undervisningsinstitusjoner i Norden, Europa og USA, bidra til å høyne uttrykksmetodenes faglige og etiske kvaliteter og bidra til internasjonale forsknings- og prosjektarbeider.

NIKUT tilbyr introduksjonskurs over enkelthelger og 2,5-årig videreutdanning i kunst- og uttrykksmetoder i terapi, og i coaching og teamarbeid, sertifiseringsutdanning som kunst- og uttrykksterapeut med rett til å drive egen praksis, og etterutdanningsseminar for ferdig utdannede kunst- og uttrykksterapeuter og coacher.

NIKUT tilbyr dessuten kurs og foredrag om kunstens betydning og anvendelse i terapi, sosialt arbeid og pedagogikk; samt veileding, konsultasjon og terapitjenester. I tillegg er NIKUT involvert i dokumentasjon og forskning i samarbeid med Psykososialt Senter for Flyktninger ved Universitet i Oslo.

NIKUT er medlem av International Network of Expressive Arts Therapy Training Centers, et nettverk av institusjoner og skoler som tilbyr utdanninger i kunst- og uttrykksterapi i Nord-Amerika, Europa og Israel.

Internasjonalt samarbeid

NIKUT er tilknyttet EGS (European Graduate School), og er medlem av NFP (Norsk Forbund for Psykoterapi) og FEPTO (Fed. of Psychodrama Training Organizations).

NIKUT er også en del av "The International Network of Expressive Arts Therapy Training Centers". Hver vår arrangeres et internasjonalt fagsymposium i Europa.