Utdanning

Norsk Institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon (NIKUT) tilbyr i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Videreutdanning på masternivå i Kunst- og uttrykksmetoder i terapi og teamarbeid (60 stp). Undervisningen foregår på Papirbredden i Drammen ved USN.

Videreutdanningen er organisert som et deltidsstudium over 2 ½ år og består av fem emner som hver går over ett semester. Det stilles krav om gjennomføring av 15 timers egenterapi i løpet av studiets første år og 15 timer i løpet av 2. studieår, totalt 30 timer. Terapeuten skal godkjennes av USN og NIKUT. Ett av emnene (5. semester) består av veiledet praksis 1 dag pr. uke over 15 uker med fokus på individualterapi.

Bestått videreutdanning gir anledning til å ta et videre forløp i regi av NIKUT som kvalifiserer til eventuell godkjenning som psykoterapeut. Det videre forløpet til godkjent psykoterapeut består av hovedpraksis med gruppe- og individualterapi med 80 timer veiledning. Dette forløpet tar tre semestre.

Om NIKUT

Norsk Institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon er en stiftelse opprettet i 1993. Instituttets formål er å fremme kunst- og uttrykksmetoder i Norge, stimulere og utvikle samarbeidet med undervisningsinstitusjoner i Norden, Europa og USA, bidra til å høyne uttrykksmetodenes faglige og etiske kvaliteter og bidra til internasjonale forsknings- og prosjektarbeider.

NIKUT tilbyr introduksjonskurs over enkelthelger og 2,5-årig videreutdanning i kunst- og uttrykksmetoder i terapi, og i coaching og teamarbeid, sertifiseringsutdanning som kunst- og uttrykksterapeut med rett til å drive egen praksis, og etterutdanningsseminar for ferdig utdannede kunst- og uttrykksterapeuter og coacher.

NIKUT tilbyr dessuten kurs og foredrag om kunstens betydning og anvendelse i terapi, sosialt arbeid og pedagogikk; samt veileding, konsultasjon og terapitjenester. I tillegg er NIKUT involvert i dokumentasjon og forskning i samarbeid med Psykososialt Senter for Flyktninger ved Universitet i Oslo.

NIKUT er medlem av International Network of Expressive Arts Therapy Training Centers, et nettverk av institusjoner og skoler som tilbyr utdanninger i kunst- og uttrykksterapi i Nord-Amerika, Europa og Israel.

Internasjonalt samarbeid

NIKUT er tilknyttet EGS (European Graduate School), og er medlem av NFP (Norsk Forbund for Psykoterapi) og FEPTO (Fed. of Psychodrama Training Organizations).

NIKUT er også en del av "The International Network of Expressive Arts Therapy Training Centers". Hver vår arrangeres et internasjonalt fagsymposium i Europa.