Profesjonell faglig oppdatering

NFKUT sitt forslag til standard for Continuing Professional Development (CPD)

Det vil gjøres et nedbrekk av poengene der hver del kategori ikke overskrider 20 t av årets snitt totalen av 50 t. Hver deltagelse må dokumenteres med signatur fra leder/kursholder, stempel i PFO boken fra 2012 med initialer signering blir godkjent. Denne boken og stempel skal trykkes og få kjøpt av NFKUT.

Snittet er ca 50 timer pr år jevnt fordelt over 6 år. Kravet er at man i snitt skal ha 50 timer per år av CPD (totalt 300 timer de siste 6 år) denne CPD kan taes under disse betingelsene eller formene:

  • Videregående eller tilleggsutdannelse i profesjonell psykoterapi utdannelse/kurs (vennligst oppsummer disse, inkludert detaljer fra læringssted og en oppsummering av kursets innhold som også skal inneholde antall timer på et eget skjema) - maxs 20 t.pr år.
  • Profesjonell veiledning for psykoterapi praksis/klinisk/ gruppearbeid og likemanns veiledning (vennligst oppsummer på eget skjema med navn fra veileder/læringssted, antall timer av veiledning og totalt antall timer, maks 20 t per år)
  • Psykoterapi konferanse/symposium deltagelse (vennligst beskriv titler, dato og organisasjonens navn for hver deltagelse på eget skjema og antall timer på hver enkelt konferanse, maks 20 t per år) (Vennligst legg ved kopi av konferanse sertifikat fra konferansene)
  • Organisatorisk arbeid med psykoterapi (bli valgt i styre eller komité og møtedeltagelse. Vennligst opplys om organisasjon, dato for møtedeltagelse i styre/komitè og antall formelle timer for hvert møte på et eget vedlegg, maks 15 t per år.)
  • Deltagelse i ekstra psykoterapi trening som veileder/lærer/ foredragsholder eller forsker. maks 20 t pr år.
  • Være bidragsyter for publikasjon av fagartikler, fagbøker, fagtidsskrift relatert til det psyko-sosiale feltet. (maks 10 t per år)
  • Deltagelse i "martial arts", meditasjon, mindfulness (bodily awareness), dans, biodanza, fire rytmer, teater og musikk. poesi/diktverksted + karamikk/ form. egentrening innenfor disse former, og egenterapi (både deltakelse og egentrening må dokumenteres). Om du er i tvil om kurset er godkjent kan man henvende seg til NFKUT: maks 15 t pr års kurs.20 t med variert innhold.
  • Deltagelse i kurs/ utdanning i nærliggende, relevante fagområder (psykiatri, psykologi, sosiologi, antropologi, mental helse studier, sykepleie, rusomsorg, nevrobiologi, filosofi, etc.) – 20 t. maks pr år.

Ved opptelling etter 6 år skal antallet PFO være minimum 300 timer som ikke skal overskride mer enn 80 timer fra hver kategori. eks. Har du 150 veiledingstimer teller kun 80 timer i totalt antallet.