Art-based Psychotherapy for Woman Recovering from Gynecological Cancer

Arts-based Psychotherapy for Women Recovering from Gynecological Cancer: A randomized trial evaluating the effects on psychological outcomes

Av Margareta Warja

Det Humanistiske Fakultet
Institut for Kommunikation og Psykologi Musikterapi

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport > Ph.d.-afhandling > Forskning

Les om forskningen her


Repatriation and testimony. Expressive Arts Therapy

"Repatriation and testimony. Expressive Arts Therapy" er Melinda Ashley Meyer DeMotts doktorgradsavhandling. Temaet for avhandlingen er forskningsarbeid og psykososiale tiltak gjennomført med tjueto bosniske flyktninger over en periode på tretten år.

I perioden 1993 til 2006 fulgte Meyer DeMott fire bosniske familier gjennom intervjuer og videodokumentasjon. Fokus for studien er flyktningenes egne fortellinger om de ulike overgangene og intervensjonene de tok del i som krigsflyktninger, og hva som påvirket deres beslutning om å vende tilbake til Bosnia Hercegovina.

Les hele doktoravhandlingen her