Hvem er vi?

Kunst- og uttrykksterapi er en psykoterapeutisk behandlingsform der forestillingsevnen og kreative skapende uttrykk kombineres med samtale. Norsk forening for kunst- og uttrykksterapi (NFKUT) er medlems-organisasjonen for kunst- og uttrykksterapeutene i Norge.

NFKUTs formål er å ivareta medlemmenes interesser, utvide kjennskap til kunst- og uttrykksterapi som metode for menneskelig vekst, medvirke til at foreningens medlemmer utøver sin virksomhet på forsvarlig vis
og utvide kontakt og samarbeide med andreaktuelle organisasjoner.
NFKUT er medlem av Norsk forbund for psykoterapi (NFP).

Workshop i leire 2024
Workshop i leire 2024
Fra nettverksmøte
Fra nettverksmøte
Fellesbilde
Fellesbilde

NFKUTs medlemskategorier

Medlemsavgifter 2024

I. Hovedmedlemskap med forsikring årsavgift kr. 1500,-

II. Hovedmedlemskap uten forsikring årsavgift kr. 1000,-

III. Studentmedlemskap årsavgift kr. 450,-

IV. Støttemedlemskap årsavgift kr. 250,-

 


Medlemsfordeler

Studenter under utdanning i kunst- og uttrykksmetoder eller andre interesserte kan søke om henholdsvis student- og støttemedlemskap. Student- og støttemedlemmer kan dra nytte av de samme fordelene som hovedmedlemmer, men har ikke stemmerett i foreningens møter og får ikke medlemskap i Norsk forbund for psykoterapi.


  • Gunstig ansvarsforsiking

  • Via NFP kan vi søke rådgivning og bistand fra VIRKE

  • Markedsføre praksis gjennom vår hjemmeside

  • Tilgang til medlemsområde

  • Mulighet for bruke NFP sin logo på visittkort og på egne hjemmesider

  • Kompetansegivende kurs

  • Et faglig fellesskap

  • Redusert pris på restplasser ved NIKUTs arrangementer