Kontaktinformasjon

Norsk forening for kunst og uttrykksterapi / Åslaug Stugu Brittaine

Kleivaveien 10, 3790 Helle
Telefonnummer: (+47) 922 43 141
E-post: info@nfkut.no

Organisasjonsnummer: 989 652 311
Kontonummer: 05394519032
VIPPS: 517954