Bli NFKUT medlem

Kriterier for medlemskap:


Hovedmedlem med forsikring, årsavgift kr. 1500;

Søkere skal dokumentere at de har fullført og bestått en videreutdanning i kunst-og uttrykksterapi som bygger på en treårig høyskole, eller universitetsutdanning eller tilsvarende innenfor humanistiske, samfunnsvitenskaplige, helsefag eller estetiske fag. Hvis du har privatpraksis er yrkesforsikring gjennom NFP obligatorisk.

Hovedmedlem uten forsikring, årsavgift, kr. 1000;

Samme som over, men uten privatprakis.

Studentmedlem, årsavgift kr 350;

Søkere om studentmedlemskap skal dokumentere at de er under utdanning i kunst-og uttrsykksterapi eller har en tidsbegrenset permisjon fra en slik utdanning. Utdanningen skal tilfredstille NFKUTs fagkrav.

Støttemedlem, årsavgift kr 350:

Støttemedlemskap er for deg som ønsker å støtte NFKUT og som vil inviteres til fagkvelder/seminarer. Du kan møte til foreningens møter men er ikke stemmeberettiget.