Brønnøysund

Som «hovedmedlemskap med forsikring» og selvstendig næringsdrivende (med organisasjonsnr.) kan du søke om å være oppført i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund.


Hvis du ønsker å registrere deg, trenger du et følgebrev og et medlemskort fra styret i NFKUT som skal legges ved søknaden. Dette må gjøres fordi at våre medlemmer er forsikret gjennom NFP og ikke registrert på hver enkelt av medlemmenes navn.

Følgebrevet må inneholde personnummeret ditt. For å overholde personvernreglene, må du sende oss personnummeret ditt og tillatelse til å bruke det i denne sammenhengen. Send til info@nfkut.no

Litt informasjon om Alternativregisteret:

Registrering er frivillig for den enkelte behandler, men betinger at behandleren er medlem i et forbund (her: NFKUT) som er godkjent av Helsedirektoratet. Ikke alle forbund har åpnet for slik registrering.

Behandlere som ønsker å registrere seg, må selv søke om dette til Brønnøysundregistrene. Da må de blant annet ha et formelt firma med gyldig organisasjonsnummer og en gyldig forsikring (her: NFP) for økonomisk ansvar ved eventuelle erstatningskrav fra pasienter. Behandlere som registrerer seg får rett til å bruke ordet «Registrert» i sin yrkestittel.

Link for å søke er her