Årsmøte 23. mai 2022

Dato: 23.5. 2022
Tid: Kl. 18.00
Sted: ZOOM

Forslag til endringer i saklisten skal meldes skriftlig til styret innen 3. mai.


Årsmøte 14. juni 2021

Dato: 14.6. 2021

Tid: Kl. 16.30
Sted: ZOOM

Forslag til endringer i saklisten skal meldes til styret innen 1. mai.