Våre terapeuter

Her finner du kunst- og uttrykksterapeuter som er medlemmer og godkjent av NFKUT.
Alfabetisk listet etter fylke og etternavn.
INNLANDET – OSLO – TRØNDELAG – VIKEN – VESTFOLD OG TELEMARK – VESTLAND

Våre terapeutene som er registrert i Registeret for utøvere av alternativ behandling.


HOVEDMEDLEMMER

Karianne Brandsnes

Innlandet
Psykiatrisk poliklinikk, Lillehammer
kariannebrandsnes@hotmail.com
906 73 867

Marianne Hinsch

Innlandet

Tove Kolstrøm

Innlandet

DPS Gjøvik avd. Poliklinikk Valdres

f-kolst@online.no / 975 88 132
61 11 74 50

Master i psykologi / kunst- og uttrykksterapeut og godkjent utdanningsterapeut

413 94 122

Inger Pande Braathen

Oslo

Ann Kristin Johansen

Oslo

Kunst- og uttrykksterapeut

Psykolog

www.anapalana@gmail.com

92437591Sirin Eide

Villa Ly, Tennisveien 2 G
924 41 441

Astri Dahl Henriksen

906 07 145

Liv Yvonne Heyerdahl

905 08 691

Mira Hopland

Kunst- og uttrykksterapeut, bevegelsesveileder og yogalærer

miradans@gmail.com

413 17 586

Tone Ingulstad

Oslo
www.spiroslo.no

tomaing@online.no
470 26 893

Marijana Jovanovic

902 82 338

Katrine Lie-Jensen

Oslo

Senter for mestring
Underhaugsveien 9B, Oslo
942 68 416

Ellen Moursund

Oslo

Kunst- og uttrykkspsykoterapeut Kunst- og uttrykkspedagog

Terapi og vitalitetsprosjekter
992 74 719

Wilma Mauritzson

Oslo
Sosionom
Kunst- og uttrykkspsykoterapeut
wilma_mauritzson@hotmail.com

922 11 435

Birgitte Pettersson

Egen praksis i
Oslo og Son

408 75 708

Lilly Raknes

Oslo

Reg. kunst- og uttrykksterapeut

og godkjent utdanningsterapeut
Privatpraksis i Oscars gate 12

916 18 496

Irene Schmeling

Oslo

Virksomheter/Ullern-Frivilligsentral
irene_sandved@hotmail.com

905 71 447

Christian V. Scheel

Majorstua terapifellesskap
Industrigt. 46c, Oslo
980 56 061

Miriam Segal

Oslo
Psykoterapeut og mindfulness coach
Timer på norsk og engelsk
Postboks 3311 Sørenga, 0140 Oslo
918 15 516

Marielle Weddegjerde

London 

Kunst -og uttrykksterapeut/ Diplom i klinisk veiledning /BAAT/CPCAB

marielleweddegjerde74@gmail.co

977 99 824

Annette Juell Ødegaard

Oslo

Klinisk sosionom/kunst- og uttrykksterapeut

Gruppeterapeut/psykoterapeut NFP/ECP 

Lærer/veileder NIKUT

Faglitterær forfatter NFF
917 48 900

Gali Salpeter

Trondheim i Trøndelag

www.storyandtherapy.com
476 57 946
«Story and Therapy – Salg av terapeutiske kort og bøker»

Åslaug Stugu Brittaine

Vestfold og Telemark

Steinerskolen i Arendal og
selvstendig i Kragerø

922 43 141

Elin-Synnøve Haukenæs

Vestfold og Telemark

Sykehuset i Telemark

Egen praksis:

Suttervikvegen 187, Skien

952 03 275

Birgit Bø Trosterud

Vestfold og Telemark

952 13 958
Familievernkontoret i Vestfold, Bufetat

Malin Wästlund

Vestfold og Telemark

Julie Erlandsen

Viken

Tonje Silju Hansen

Kråkerøy Viken
Privatpraktiserende kunst- og uttrykksterapeut

Tyttebærtangen 4, Kråkerøy
456 18 274

Lena Kalland

Viken

Vestre Viken, Bærum

924 81 807

Liv Berit Nyblin Løken

Jorunn Fencl Pedersen

Viken

Ragnhild Nygård Søby

Viken

Eikveien 4, 1816 Skiptvet
99 01 41 31

Mette Gade Glesner Andreassen

Askøy Vestland

Glesner Kunst- og uttrykksterapi
Workshops (for ledere og andre),
Team building, gruppe- og individuell terapi

473 36 405

Edyta Barbara Gudbrandsen

Vestland
Kunst- og Uttrykksterapeut
www.edytagudbrandsen.com
post@edytagudbrandsen.com
IG:
@kunst_og_uttrykksterapi_bergen

Alexandra Koren

Vestland

Løvåsveien 40, Fyllingsdalen
930 84 053

Ellen Brochmann

Vestland
ebrochmann@gmail.com
986 43 858


STUDENTMEDLEMMER

Ekaterina Bagreeva
psykoterapeutkatebagr@online.no

915 70 717


Ralitsa Boyanova Nanova
psykolog, Frogn kommune
rnanova@gmail.com
92517478

Lene Gundersen
Berglivegen 25, 3712 Skien
legunder@online.no
932 96 743

Tuva Traavik Østvang
tuvaostvang@gmail.com

97018184

Ann Kristin Kjørum
www.millom.no

Iopt traumeterapeut
akkjorum@icloud.com
412 64 536

Therese Mathiese tm@theresemathiesen.no

41626589