Anbefalte videoløsninger

Som følge av restriksjoner knyttet til COVID-19, samt en utvikling i samfunnet mot digitale løsninger knyttet til helsetjenester, har mange helseaktører tatt i bruk eller ønsker å ta i bruk videoløsninger for å levere helsetjenester til klienter. Det er viktig å holde seg orientert om lover og regler knyttet til bruk av videokonsultasjoner og pasientsikkerhet/personvern.