Styret 2022

Heidi Hansen

Styreleder
heidi.expressiveart@gmail.com

Heidi jobber ved Bærum DPS, behandler poliklinikk for rus og avhengighet og generelle psykisk lidelser.

Utdanning: Sykepleier 1980, HST / Bedriftshelsetjeneste STAMI
Grunnfagsstudier sosiologi og psykologi NTNU og UIB / Miljørettet helsevern HIA / Kunst-og uttrykksterapeut i 2009, Psykodrama 2012 / Masterstudier USN 2015.

Åslaug Stugu Brittaine

Styremedlem
asbrittaine@gmail.com

Jeg er nå blitt pensjonert spesialpedagog og rådgiver
(Steinerskolen i Arendal) og bor i Kragerø.  I skolen brukte jeg kut metoder når jeg så muligheter til det. Har drevet noen "Påfyll på veien videre"/resiliensgrupper lokalt og har en intensjon om å fortsette med liknende grupper og evt korttids-, temabasert individuell terapi. Eget malestudio.

Noe bakgrunn: Keramikk (College certificate) og 4 årig skulptur lære (80-tallet, England), Barnevernspedagog/spesialpedagog, kunst-og uttrykksterapeut / psykodrama assistent (2004-09), Traumekurs på nett (NICABM). Langt levd liv i Skottland, England og Norge!

Marielle Weddegjerde

Styremedlem
Marielleweddegjerde74@gmail.com

Jeg er utdannet kunst- og uttrykksterapeut (USN/Nikut) designer M.A (Goldsmiths, University of London) og kurator (HiT) med grunnutdanning i kunsthistorie og estetikk (UiO). Har også en sertifisering i Guided Drawing (Institute of Sensorimotor Art Therapy).

De siste 7 årene har jeg jobbet i spesialisthelsetjenesten (psykisk helse og avhengighet) som miljøterapeut og kunst- og uttrykksterapeut. (Gaustad, Seksjon for psykosebehandling og Nydalen DPS døgn.) I 2016 tok jeg initiativ til å starte opp prosjektet Kunstgruppen ved Gaustad sykehus. Et ressursfokusert gruppetilbud for inneliggende pasienter hvor oppmerksomt nærvær og den skapende prosessen står sentralt.
Fra tidligere har jeg mer enn 15 års erfaring med skapende arbeid og formidling i det kreative fagfeltet,
blant annet i musikk, mote- mediebransjen og museumssektoren.

Liv Berit Nyblin Løken

Styremedlem
nyblid60@gmail.com

Jeg er sertifisert klinisk spesialist i vold og traumatisk stress med
MA i psykisk helsearbeid innenfor migrasjonshelse, om EXIT forskningens (NKVTS 2008-2013) deltakere sin opplevelse av gruppe intervensjon (USN 2017) og videreutdanning Kunst- og uttrykksterapi (2008), har også utdanning innen kursledelse og undervisning, i kursopplegget for «Godt samliv for par med barn» (2020). Har tatt etterutdanning i relasjon- og prosessledelse, for grupper, arbeid og skole (2020). Har også hovedfag i sosialantropologisk pedagogikk med fokus på oppvekst og psykososiale forhold i eksil og sårbare grupper (HiOA2005),
en forlengelse av Cand.mag. grad med kombinasjon i fagene sosialantroplogi og pedagogikk i kunst og håndverk (2000 HiOA) - hvor spesialisering har vært rettet mot migranter i arbeid og kvinners bruk av kreativ og praktisk håndverk i språkopplæring.

Har flere års erfaring som psykoterapeut og veileder, og har vært koordinator og gruppeleder for EXIT forskningen i regi av NKVTS/ Melinda Meyer (2008- 20013), og har de siste årene 2017 - 2021 jobbet som avdelingsleder for enetiltak, familieveileder for barneverntjenesten og bygget opp egen næring med både psykoterapi og kreativt verksted.

Valgkomitéen: Katrine Lie-Jensen katrine.lie.jensen@gmail.com og Tone Ingulstad tomaing@online.no
Webansvarlig: Lilly Raknes lilly@lillyputt.no