Styret 2024

Åslaug Stugu Brittaine

Styreleder
asbrittaine@gmail.com

Jeg er nå blitt pensjonert spesialpedagog og rådgiver
(Steinerskolen i Arendal) og bor i Kragerø.  I skolen brukte jeg kut metoder når jeg så muligheter til det. Har drevet noen "Påfyll på veien videre"/resiliensgrupper lokalt og har en intensjon om å fortsette med liknende grupper og evt korttids-, temabasert individuell terapi. Eget malestudio.

Noe bakgrunn: Keramikk (College certificate) og 4 årig skulptur lære (80-tallet, England), Barnevernspedagog/spesialpedagog, kunst-og uttrykksterapeut / psykodrama assistent (2004-09), Traumekurs på nett (NICABM). Langt levd liv i Skottland, England og Norge!

Marielle Weddegjerde

Nestleder
marielleweddegjerde74@gmail.com

Jeg er utdannet kunst- og uttrykkspsykoterapeut (USN/NIKUT) og klinisk veileder i kunstterapi fra England (BAAT/CPCAB). Fra tidligere har jeg en Master of Arts i Design (Goldsmiths, University of London) og grunn/mellomfag i kunsthistorie/estetikk og kuratorarbeid (UiO/HiT). Jeg har påbegynt en mastergrad i Art Psychotherapy ved Brunel University London.  

Med ti års erfaring fra arbeid innen psykisk helse og avhengighetsbehandling, har jeg jobbet som miljøterapeut og kunst- og uttrykksterapeut (Seksjon for psykosebehandling og Nydalen DPS). Jeg bor nå i London der jeg har praktisert som psykoterapeut hos Mind, en ledende mental helse organisasjon som tilbyr lavkostnadsterapi. Liv Berit Nyblin Løken

Styremedlem
nyblid60@gmail.com

Jeg er sertifisert klinisk spesialist i vold og traumatisk stress med
MA i psykisk helsearbeid innenfor migrasjonshelse, om EXIT forskningens (NKVTS 2008-2013) deltakere sin opplevelse av gruppe intervensjon (USN 2017) og videreutdanning Kunst- og uttrykksterapi (2008), har også utdanning innen kursledelse og undervisning, i kursopplegget for «Godt samliv for par med barn» (2020). Har tatt etterutdanning i relasjon- og prosessledelse, for grupper, arbeid og skole (2020). Har også hovedfag i sosialantropologisk pedagogikk med fokus på oppvekst og psykososiale forhold i eksil og sårbare grupper (HiOA2005),
en forlengelse av Cand.mag. grad med kombinasjon i fagene sosialantroplogi og pedagogikk i kunst og håndverk (2000 HiOA) - hvor spesialisering har vært rettet mot migranter i arbeid og kvinners bruk av kreativ og praktisk håndverk i språkopplæring.

Har flere års erfaring som psykoterapeut og veileder, og har vært koordinator og gruppeleder for EXIT forskningen i regi av NKVTS/ Melinda Meyer (2008- 20013), og har de siste årene 2017 - 2021 jobbet som avdelingsleder for enetiltak, familieveileder for barneverntjenesten og bygget opp egen næring med både psykoterapi og kreativt verksted.

Kari Anne Næss

Styremedlem
info@karianne.care

Jeg er utdannet kunst- og uttrykkspsykoterapeut (NIKUT/USN) og Master of Arts in Expressive Arts Conflict Transformation and Peacebuilding (EGS). Jeg har Certificate of Advanced Graduate Studies in research, leadership and training in Expressive Arts Therapy, Education and Consulting (EGS) og er kandidat for Doctor of Philosophy in Expressive Arts: Therapy, Coaching, Consulting & Education, Conflict Transformation & Peacebuilding (EGS).

Jeg har jobbet med anvendt drama siden 2009, med forumteater for sårbare grupper siden 2011, og med kunst- og uttrykksmetodikk siden 2018, både som gruppefasilitator og individualterapeut. Jeg hadde min kunst- og uttrykksterapipraksis bl.a. på Bærum DPS, og har arbeidserfaring fra bl.a. kommunal rus- og psykiatritjeneste i Oslo og psykososialt rehabiliteringsarbeid i Asker.

I dag er jeg privatpraktiserende kunst- og uttrykksterapeut, ph.d.-kandidat i Expressive Arts (EGS), og fasiliterer ulike kunst- og uttrykksmetodisk baserte grupper.

Valgkomitéen: Therese Mathisen og Mira Hopland miradans@gmail.com