Styret 2023

Heidi Hansen

Styreleder
heidi.expressiveart@gmail.com

Heidi jobber ved Bærum DPS, behandler poliklinikk for rus og avhengighet og generelle psykisk lidelser.

Utdanning: Sykepleier 1980, HST / Bedriftshelsetjeneste STAMI
Grunnfagsstudier sosiologi og psykologi NTNU og UIB / Miljørettet helsevern HIA / Kunst-og uttrykksterapeut i 2009, Psykodrama 2012 / Masterstudier USN 2015.

Åslaug Stugu Brittaine

Styremedlem
asbrittaine@gmail.com

Jeg er nå blitt pensjonert spesialpedagog og rådgiver
(Steinerskolen i Arendal) og bor i Kragerø.  I skolen brukte jeg kut metoder når jeg så muligheter til det. Har drevet noen "Påfyll på veien videre"/resiliensgrupper lokalt og har en intensjon om å fortsette med liknende grupper og evt korttids-, temabasert individuell terapi. Eget malestudio.

Noe bakgrunn: Keramikk (College certificate) og 4 årig skulptur lære (80-tallet, England), Barnevernspedagog/spesialpedagog, kunst-og uttrykksterapeut / psykodrama assistent (2004-09), Traumekurs på nett (NICABM). Langt levd liv i Skottland, England og Norge!

Marielle Weddegjerde

Styremedlem

Jeg er utdannet kunst- og uttrykkspsykoterapeut (USN/NIKUT) og klinisk veileder i England (BAAT/CPCAB). Fra tidligere har jeg en Master of Arts i Design (Goldsmiths, University of London) og grunn/mellomfag i kunsthistorie/estetikk/kuratorarbeid (UiO/HiT).

Har mange års arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten (psykisk helse og avhengighet) som miljøterapeut og kunst- og uttrykksterapeut. (Seksjon for psykosebehandling og Nydalen DPS).

Bor for tiden i London hvor jeg jobber poliklinisk som Expressive Arts Therapist hos Mind, en ledende mental helse organisasjon i England.

Liv Berit Nyblin Løken

Styremedlem
nyblid60@gmail.com

Jeg er sertifisert klinisk spesialist i vold og traumatisk stress med
MA i psykisk helsearbeid innenfor migrasjonshelse, om EXIT forskningens (NKVTS 2008-2013) deltakere sin opplevelse av gruppe intervensjon (USN 2017) og videreutdanning Kunst- og uttrykksterapi (2008), har også utdanning innen kursledelse og undervisning, i kursopplegget for «Godt samliv for par med barn» (2020). Har tatt etterutdanning i relasjon- og prosessledelse, for grupper, arbeid og skole (2020). Har også hovedfag i sosialantropologisk pedagogikk med fokus på oppvekst og psykososiale forhold i eksil og sårbare grupper (HiOA2005),
en forlengelse av Cand.mag. grad med kombinasjon i fagene sosialantroplogi og pedagogikk i kunst og håndverk (2000 HiOA) - hvor spesialisering har vært rettet mot migranter i arbeid og kvinners bruk av kreativ og praktisk håndverk i språkopplæring.

Har flere års erfaring som psykoterapeut og veileder, og har vært koordinator og gruppeleder for EXIT forskningen i regi av NKVTS/ Melinda Meyer (2008- 20013), og har de siste årene 2017 - 2021 jobbet som avdelingsleder for enetiltak, familieveileder for barneverntjenesten og bygget opp egen næring med både psykoterapi og kreativt verksted.

Valgkomitéen: Katrine Lie-Jensen katrine.lie.jensen@gmail.com og Tone Ingulstad tomaing@online.no
Webansvarlig: Lilly Raknes lilly@lillyputt.no