Kvalitetssikring

NFKUT har krav om en 4-årig videreutdanning innen kunst- og uttrykksterapi.
Vi har en klage- og forsikringsordning, krav til faglig oppdatering, veiledning og dokumentasjon.
Her finner du våre viktigste dokumenter for kvalitetssikring av vår terapeutiske praksis.