Kvalitetssikring

NFKUT har krav om en 4-årig videreutdanning innen kunst- og uttrykksterapi. Vi har en klage- og forsikringsordning, krav til faglig oppdatering,
veiledning og dokumentasjon.
Terapeuter som er helsepersonell eller som er registert i
«Registeret for utøvere av alternativ behandling» i Brønnøysund,
har godkjent momsfritak for sine tjenester.
Her finner du våre viktigste dokumenter for kvalitetssikring
av vår terapeutiske praksis.