Kvalitetssikring

NFKUT har krav om en 4-årig videreutdanning innen kunst- og uttrykksterapi. Vi har en klage- og forsikringsordning, krav til faglig oppdatering,
veiledning og dokumentasjon.
Terapeuter som er helsepersonell eller som er registert i
«Registeret for utøvere av alternativ behandling» i Brønnøysund,
hadde inntil 1.1.2021 godkjent momsfritak for sine tjenester. Nå gjelder nye regler,
se linken under om merverdiavgift fra 2021.

Her finner du våre viktigste dokumenter for kvalitetssikring
av vår terapeutiske praksis.