Terapeutisk bruk av leire

06.02.2024

Velkommen til årets første workshop, 22. februar, kl. 18.30-20.30, der vi vil fortsetter å utforske leire som materiale og dets terapeutiske potensiale.
Leire er et taktilt og øyeblikkelig formbart materiale som raskt bringer oss i kontakt med det sansemotoriske. Dere vil bli veiledet gjennom prosessen med leire og få mulighet til å utforske materialet gjennom bevegelse og lek.
Som tidligere utdannet keramiker og skulptør har kunst-og uttrykksterapeut Åslaug Stuggu Brittaine mange års erfaring med mulighetene og begrensningene som finnes i leirens verden og i det tredimensjonale rommet.
Vi vil utforske hvilke sanser som vekkes og hvilke nye bevegelser eller ord som kommer frem.
Til slutt vil det bli tid for refleksjon. Kanskje vi sammen får ny innsikt i hvordan dette materialet kan brukes terapeutisk i arbeid med andre?
Dere som ønsker å delta må selv skaffe leire på forhånd for å få fullt utbytte av denne kvelden! Plastelina kan være et alternativ, med sine begrensninger. Velkommen!
Workshop vil foregå på Zoom. Link sendes ut i forkant av eventet. Send e-post til: info@nfkut.no for påmelding. Workshop er gratis for våre medlemmer. Andre interesserte kan melde seg på mot et gebyr på 150 kroner.