Stilling ledig: Ekspessiv terapeut

13.11.2022

Vi søker deg som ønsker å jobbe i et aktivt og inspirerende tverrfaglig og oppdatert fagmiljø der gruppebehandling står sentralt. Da en av våre ekspressive terapeuter skal gå av med pensjon søker vi en ny medarbeider som kan være med å videreføre det ekspressive tilbudet ved seksjonen. Vårt hovedmandat er utredning og behandling av pasienter med mistanke om og/eller kjent personlighetsforstyrrelse. Rammene for behandling er 1,5 år, som gir mulighet for lengre behandlingsforløp og kontinuitet. Aktuell stilling er en deltidsstilling for terapeut med høyskoleutdanning og kompetanse innen ekspressive metoder. Stillingsprosent kan justeres etter avtale, men har en ytre ramme på 60% stilling.

Les mer her: 

https://2411.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4573900570?language=nb&link_source_id=0