Psykisk førstehjelp til flyktninger!

04.04.2022

Til alle NFKUT-medlemmer med forsikring! Påmelding 8. april kl 12.00

I samarbeid med NFP, paraplyorganisasjonen, iverksetter vi nå prosjektet: Psykisk førstehjelp til flyktninger. Alle NFP-medlemmer kan delta i prosjektet.

Vedlagt følger en invitasjon til å delta du må lese: igjennom. Prosjektet vil gi oss flere muligheter til å bidra i en krevende tid for mange.

De som melder seg på, får økt kompetanse i traume- og flyktningeproblematikk og betaling for arbeidet. Dette forutsetter dog, som det står i vedlagte dokument, at NFP får økonomisk støtte fra myndighetene. Rapporten fra Virke understreker at vi kan bidra med psykisk helsehjelp. I flere medier skrives det om alt for dårlig psykisk helsetilbud. For NFP og NFP sine medlemmer gir dette en mulighet for å hjelpe mennesker i en krevende situasjon og samtidig synliggjøre betydningen av vår kompetanse.

Etter første samling under utdanningen, vil praksis i EXIT metoden kunne foregå med flyktninger, og holdes ukene berammet med veiledning. Praksis grupper vil bestemmes allerede rett etter påmeldingsfrist til utdanningen, se dato i skrivet under utdanning, og på NIKUT s hjemmeside om EXIT gruppeleder utdanning.

For å komme raskt i gang, ser vi det nødvendig å invitere våre medlemmer til å delta, samtidig som vi sender søknad om penger til myndighetene. Dette innebærer selvfølgelig en risiko for at noen melder seg på fordi det er gratis - og så får vi ikke støtte. De som er avhengig av støtte for å ta utdanningen, kan melde seg av, hvis prosjektet ikke blir tilført midler av myndighetene. Det er derfor viktig at NFP-medlemmer skriver at de er NFP-medlem når de melder seg på.

Påmeldingsfristen er allerede fredag 8.april kl 12:00. Kontakt: Liv Berit Nyblin Løken nyblid60@gmail.com

Vet du om noen som ikke er medlem, eller ønsker å oppgradere sitt medlemsskap for å være med på prosjektet, be de ta kontakt snarest med Liv Berit Nyblin Løken nyblid60@gmail.com eller styreleder Heidi Hansen heidi.expressiveart@gmail.com

Prosjektgruppen består av:
Kjersti Almåsvold, leder NFP - PIN
Liv Berit Nyblin Løken, NFKUT
Heidi Hansen, nestleder NFP - NFKUT
Marit Uppstad, PiN

Opplæringsansvarlige for NIKUT:
Melinda Meyer
Gunnar Reinsborg

For spørsmål angående prosjektet kontakt:
Kjersti Almåsvold
Epost: K.almasvold@gmail.com
Telefon: 920 55 920