Prosjekter og filmer

01.03.2022

Vi vil gjerne vite om du, eller noen du kjenner, har kunst- og uttrykksprosjekter på gang!
Send tekst + bilde eller en link til: info@nfkut.noOnline kunstuttrykksgrupper

Som resten av landet, ble Ullern Frivilligsentral stengt 12. mars 2020. Det resulterte i en ny type kunstuttrykksgrupper. Vi omgjorde noen av de pågående kunstuttrykksgruppene til online gjennom Zoom, med en bratt læringskurve for oss gruppeledere, sier Irene Schmeling, Elin Backer og Lilly Raknes.

Deltakerne fikk tilsendt materialpakker i forkant og møttes på nettet ukentlig i 5 uker. Når det var mulig møttes deltakerne fysisk den 6. og siste gangen og stilte ut bildene sine utendørs.

Ved evaluering av den første gruppen sa deltakerne:

  • Gruppen har gitt en følelse av fellesskap, til tross for fysisk avstand, og at vi likevel kommet nær på et vis, selv digitalt. Jeg liker fokuset. Det ble overraskende bra med lite tekniske avbrytelser.
  • Jeg føler at vi ble godt kjent selv om vi ikke møttes fysisk før siste gang. Det var godt med tilstedeværelse og fellesskapet i prosessen og det var morsommere enn jeg hadde forestilt meg.
  • Det jeg sitter igjen med fra min egen prosess er en følelse av å kjenne meg selv bedre - mer i kontakt med meg selv. At det var et fint fellesskap i det kreative arbeidet.
  • Gruppen har gitt meg en økt bevissthet på hvor jeg ønsker å gå videre. Jeg kjenner stor glede og takknemmelighet for denne fine erfaringen. Stikkordene er fokusskapende og klarhet!
  • Det jeg tar med meg videre er mer bevissthet rundt det å kjenne etter hvordan jeg egentlig har det. Verdien av delinger og gjensidighet. Gruppen har gitt meg mot til veien videre.
  • Mer inspirasjon til prosessen videre i tillegg til mer kreativitet.


What is the therapeutic alliance?


Kunstuttrykk for familier i koronaens tid

I mars 2020 startet den andre gruppen med Kunstuttrykk for familier i regi av Ullern Frivilligsentral og ledet av kunst- og uttrykksterapeutene Irene Schmeling og Lilly Raknes. De rakk å gjennomføre én samling før Norge ble stengt på grunn av Covid 19. Flyktninger kan være ekstra sårbare i krisetider, da frykt kan reaktivere traumer. De oppdaget også at norskkunnskapene raskt ble dårligere under isolasjon. Det var viktig å fortsette med gruppene, og de måtte gjennomføres utendørs og følge smittevernsreglene. Her deler gruppelederne litt om hvordan de løste gjennomføringen av gruppene.

Barna i kunstuttrykksgruppa fikk utdelt aktivitetspakker som de laget hjemme, og sendte oss bilder av sine kunstuttrykk.

Ullern-venn er en aktivitet som har pågått på Ullern Frivilligsentral siden 2016 med mål om
fellesskap for naboer, inklusive flyktningfamilier. Kunstuttrykk for familier ble inkludert i
denne aktiviteten. Samlingene foregikk utendørs ukentlig med åpne grupper, helt fram til skoleslutt.

I hele sommerferien organiserte Ullern Frivilligsentral turer til forskjellige steder i Oslo og nærområdet med både kulturelle og i år også kreative innslag. Vi testet ut kunstuttrykksmetoder og åpne grupper, og hadde utstillinger underveis. Fargerike opplevelser har bestått av turer og utflukter med tematisk innhold og der kunstuttrykket for samlingen har vært relatert til dette. Det skaper sammenheng, kommunikasjon på flere plan og utvidet forståelse.

Vi fikk en lærerik og positiv erfaring ved å gjennomføre gruppene utendørs, og gjør det gjerne igjen, sier Irene og Lilly. - Selv når regnet høljet ned, møtte deltakerne opp. Det sier noe om hvor viktig det er å kunne møtes, særlig under koronaens tid.


Kunstuttrykk for flyktninger på Ullern

De siste årene har Ullern Frivilligsentral tilbudt grupper for flyktninger og frivillige, der deltakerne kan finne egen kraft og nytt håp gjennom kunstuttrykk med farger, lyder, lek og bevegelser!

Gruppen møtes på Ullern Frivilligsentral gjennom seks onsdager fra kl. 16.30-19.00. Hver gruppe avslutter med en utstilling som viser deltakernes individuelle prosesser. Flyktningene som deltar, rekrutteres i samarbeid med NAVUllern som godkjenner aktiviteten som kompetanseheving. Kirkens Bymisjon, som eier Ullern Frivilligsentral, har mottatt midler fra Stiftelsen Dam for å utvide prosjektet til også andre bydeler.
Gruppelederne sammen med en representant for bydelen
Gruppelederne sammen med en representant for bydelen
Gruppen møtes på Ullern Frivilligsentral gjennom seks onsdager fra kl. 16.30-19.00. Hver gruppe avslutter med en utstilling som viser deltakernes individuelle prosesser. Flyktningene som deltar, rekrutteres i samarbeid med NAVUllern som godkjenner aktiviteten som kompetanseheving. Kirkens Bymisjon, som eier Ullern Frivilligsentral, har mottatt midler fra Stiftelsen Dam for å utvide prosjektet til også andre bydeler.


Gruppeprogrammet tar utgangspunkt i intervensjons malen EXIT (Expressive Art in Transition). Dette er et forskningsprosjekt gjennomført på Hvalstad transittmottak fra 2008-2014 av NKVTS. Resultatene fra forskningen viste at de som deltok i kunstuttrykksgruppen har over tid mindre PTSS og fikk et mer optimistisk syn på framtiden enn de som ikke deltok.

Gruppen møtes på Ullern Frivilligsentral gjennom seks onsdager fra kl. 16.30-19.00. Hver gruppe avslutter med en utstilling som viser deltakernes individuelle prosesser. Flyktningene som deltar, rekrutteres i samarbeid med NAVUllern som godkjenner aktiviteten som kompetanseheving. Kirkens Bymisjon, som eier Ullern Frivilligsentral, har mottatt midler fra Stiftelsen Dam for å utvide prosjektet til også andre bydeler. Gruppene ledes av kunst- og uttrykksterapeutene Irene Schmeling, Lilly Raknes og psykodramaterapeut Elin Backer.