Nyhetsbrev fra NFKUT

07.03.2023

Kjære alle medlemmer i NFKUT!

Godt nytt år til alle, selv om vi har rukket å krysse over i mars! Vi i styret tenkte det er fint med et nytt brev for å innlemme alle medlemmer på hva som skjer.

Foreningens fokus er fremdeles: MVA, synlighet utad og faglig oppdatering.

MVA arbeidet er i bevegelse, og i samarbeidet med NFP har det vært møte mellom NFP og politikere. Det er ihvertfall noe som skjer innover i gangene på stortinget, av opplysning, synliggjøring ikke minst ansvarliggjøring for hva MVA motvirker. At fokuset er på hva oss som psykoterapeuter faktisk kan bidra og støtte, i et nå mangelfullt psykiatrisk beredskap i Norge.

Det er fremdeles aktuelt å søke midler til utdanningen av EXIT Ledere, da det er forventet at det kan komme større utfordringer i kjølvannet av krigen i Europa.

Vi vil fortsette våre fagkvelder, og vi har mange på lista vi vil spørre. Følg med på vår nettside, og sjekk e-post for informasjon om dette.

Som vi skrev i forrige nyhetsbrev så ønsket vi å tilby medlemmer tilgang til veiledning i gruppe siden mange har uttrykt behov for klinisk veiledning med fokus på våre metoder.

Vi har en fulltallig veiledningsgruppe som startet opp 13. februar og som vil møtes 10 ganger på fastsatte datoer gjennom året. Ta kontakt med oss om det er noe du lurer på.

Vi søkte om midler til fagutvikling og formidling fra Helsedirektoratet og fikk 25000 kr! De ga oss riktignok en litt mindre sum enn vi ønsket oss, men håper på at det dekker litt av kostnader og annen faglig nødvendighet som foredragsholdere vi ellers har ønske om å arrangere temakvelder med.

Enn så lenge kan vi også holde kontakten på de nettverks zoom møtene vi kom i gang med for et år siden, hvis det fortsatt er interesse for det. Send gjerne en epost om det er temaer dere ønsker å drøfte til asbrittaine@gmail.com. Dette var i utgangspunktet tenkt som en arena for kollegialt samvær og støttende fellesskap, men kanskje noen av behovene nå er dekket av veilednings- og fagkvelder?

Vi ønsker som forening å vise våre medlemmer hva som jobbes med og for. Slik at kontingenten dere medlemmer betaler vil gi litt «valuta for pengene, og PFO». Det er også større planer som NFP har satt i gang med av forslag til seminarer og foredrag.

Det er ellers mye jobbing i styret med formaliteter og ser at vi henger etter NFPs PFO krav og vedtekter som trenger å tydeliggjøres. Disse vil bli gjennomgått og forslag for endringer vil presenteres, og ved enighet vedtas på Årsmøtet. Det er også andre formaliteter vi ønsker å diskutere behov og hensikt med, som også kun kan vedtas på Årsmøtet. Nærmere informasjon blir gitt rundt dette ved innkallingen. Årsmøtet dato er fastsatt den 15.05.2023.

Angående medlemskontingenten, ser vi dessverre at vi mangler over titalls innbetalinger, og svært mange som også har forsikring mangler det betaling for. Å ha medlemskap gir fordeler som gir tilgang til gratis foredrag/kurs og enkelte seminarer. Dette kan blant annet bidra til å dekke deler av kravet til PFO timer, som zoom nettverket og veilednings timer vil gjøre.

Om dere ikke ønsker vanlig medlemskap så må dere si i fra ellers så meldes dere ut. Det er langt alvorligere for de som har egen praksis og trenger forsikring. Dere meldes ut av forsikringsordningen etter unnlatt betaling. Dato som gjelder avslutning av forsikring for den enkelte må vi avtale nærmere, og at det forventes at dere tar kontakt med oss angående dette. Det er viktig å huske på at dere kan ikke ha egen praksis etter datoen som fastsettes for opphør av forsikring, da forsikringen ikke gjelder. Det betyr at om noen skulle klage noen år frem i tid, er det viktig at dere har dekning på det tidspunktet dere har hatt klienten.

Når det gjelder NFKUT som organ er vi eksisterende fordi NIKUT som utdanning er pålagt å ha forening i ryggen. NFKUT er for studenter og ferdigutdannede, og skal kunne bistå hvis det er utfordringer i utdanningsforløpet og eller annen faglige spørsmål. Vedtekter og etiske retningslinjer for hvordan NFKUT skal kunne ivareta medlemmer og opptre som organ, står på hjemmesiden vår.

Vi ønsker oss selvfølgelig et stort antall medlemmer, fordi det kan gi oss muligheter til å utrette så mye mer for faget vårt. Vi inviterer derfor alle medlemmer må komme med innspill til oss, ellers er det umulig for oss å vite hva hver og en som medlem savner. NFKUT tenker at det kan være behov for brukermedvirkning og har ønske om å sende ut en spørreundersøkelse før sommeren. Vi vil gjerne har flere med i styret, som aktive eller som vara, for nå er det valg av ny leder og må også få på plass nestleder funksjon. Så heng dere med, dere som er nysgjerrig, eller brenner for styreverv og faget!!

NFKUT og den svenske foreningen har hatt vårt første møte på nyåret, og et av ønskene til svenskene var at vi kunne formidle eller holde foredrag om EXIT. Vi er smått i gang med vår internasjonalisering i alle fall!!

Tusen takk for alle bidrag til etterlatte av et EXIT medlem, pengene under fordeling og tas imot av familien puljevis.

Hilsen oss i styret

Åslaug S Brittaine, Marielle Weddegjerde og Liv Berit N Løken