Nyhetsbrev desember 2022

14.12.2022

Kjære alle medlemmer i NFKUT!
Det er en stund siden NFKUT har skrevet eget nyhetsbrev, litt fordi vi har fått en veldig god og informativ nettside. Vi tenker at ikke alle leser den automatisk så derfor vil vi vekke til live et lite nyhetsbrev, som en liten hilsen fra oss i styret hva vi gjør og tenker å gjøre for dere som er medlemmer framover. Denne nyhetsoppdateringen vil komme omtrentlig hver 4 mnd.

Foreningens fokus har dette året vært:

MVA, synlighet utad og faglig oppdatering

De siste to årene etter at MVA ble ført inn som krav på våre tjenester, har dette vært høyt prioritert tema hos oss i å forsøke å samarbeide med NFP om. Dette for å stå samlet faglig i den hensikt å få fjernet den igjen. Her er det blitt gjort flere fremstøt fra ildsjeler også i andre psykoterapi retninger, blant annet skriv som dere har fått på epost via NFP. Om noen ikke har fått slike e-poster eller nok informasjon, vennligst ta kontakt med oss eller NFP.

I den forbindelse har NFP jobbet med synlighet utad, særlig med tanke på at psykisk helsehjelp er under nedtrapping som nedleggelser av viktige behandlingstilbud i det offentlige psykiske helsevernet og i spesialisthelsetjenesten. Dette er noe som fører til svært stor ansøking og behandlingskø i det offentlige og i privat sektor. Folk må betale mer for å få psykisk helsehjelp grunnet MVA.

NFKUT har deltatt sammen med NFP på møter, hvor vi både har promotert oss innen offentlig sektor, men også forsøkt oss på grasrotorganisasjoner som Mental helse, Virke og Caritas. Det er også gjort en stor innsats i NFP for å synliggjøre forskning som er gjort innenfor våre behandlingstradisjoner. Dette vil komme på hjemmesiden til NAFKAM, og her kan vi sikkert bidra med mer.

Vi har promotert EXIT og jobbet hardt for å kunne bistå under flyktningkrisen denne våren. NFKUT tok derfor initiativ til NFP for å se om EXIT programmet kunne bli brukt til dette formålet, og det resulterte både med plan for struktur og gjennomføring. Innholdet ligger klart. I lys av dette har noen fra medlemsmassen i NFKUT kunnet delta på EXIT lederutdanningen som EXIT veiledere, som NFP laget tilbud på for alle i paraplyforeningen. Det ble søkt om økonomisk støtte for at alle medlemmene som meldte seg på skulle få dekket utgiftene til denne spesialiseringen. Dessverre gikk ikke det igjennom, men tilbudet har inspirert andre psykoterapiretninger til å delta på EXIT lederkurs, siden flere har sett det som nyttig i sitt arbeid. Opplysning og involvering er viktig. På den måten får vi både spredt budskapet og engasjert flere, ikke bare KUTere!

Slik videreformidling og synliggjøring vil vi i NFKUT fortsette med.

En annen type synlighet vi gjør er at vi vi ønsker å engasjere dere medlemmer med å gi dere faglig påfyll og at flere av disse arrangementene vil være gratis. Vi har holdt vår første fagkveld på lenge med foredrag av en kunst- og uttrykksterapeut, om behandling av spiseforstyrrelser med KUT.

Dere har sikkert også sett at vi tilbyr nettverksmøter på Zoom og fysisk samling, for å praktisere, evaluere, og øve oss på KUT metoden vår. Nettverksmøtene vil være arena for veiledningsbehov medlemmene til enhver tid har. Vi vil gjerne ha innspill fra medlemmene på hvilke tema vi kan ta opp.

Vår første fagkveld i 2023 blir mandag 16. januar!

I forbindelse med faglig oppdatering, blir disse møtene et av flere faglige møter gjennom året som NIKUT vil dokumentere som en del av PFO og godkjenningsordning.

Samlinger er planlagt til høsten.

NFKUT og den svenske foreningen har nylig begynt et samarbeid og vi i NFKUT ser også muligheter for at vi kan utvide dette til å gjelde Finland. Slik håper vi å utvikle samarbeidet som nordisk forening, med samarbeid internasjonalt. Institusjoner med EXA har begynt å etablere seg sterkt i andre land, også utenfor Europa.

Vi minner om Vårsymposiet i Barcelona, Spania, fra 11.-16. april.


Vi i styret ønsker dere alle
en riktig god jul og godt nyttår!

Hilsen Åslaug - Liv Berit - Marielle - Heidi