Kreativ veiledning for praktiserende terapeuter

06.02.2024

Oppstart av årets veiledningsgruppe i regi av NFKUT er planlagt til mandag 19. februar kl.19.00- 20.30. Hensikten er å skape en trygg møteplass hvor terapeuter kan utforske sitt arbeid med klienter ved hjelp av kunst- og uttrykksmetoder.
Vi får mulighet til å dele erfaringer og reflektere sammen med kollegaer for å utvikle egen læring gjennom selvrefleksjon. Vi møtes på Zoom på følgende mandager gjennom året:
19.2, 18.3, 22.4, 3.6, 19.8, 16.9, 14.10, 11.11 og 9.12. Send e-post til: info@nfkut.no for påmelding. Deltakelse er gratis og forbehold NFKUT medlemmer. Vel møtt!