Fagkveld 16.1 kl. 18: Bruk av EXIT i psykisk helse arbeid

10.01.2023

Velkommen til foreningens første fagkveld i 2023 på zoom. Mandag 16. januar kl. 18.00-20.00 vil Åslaug og Heidi dele sine erfaringer med bruk av EXIT i sitt arbeid innen psykisk helse.

EXIT (expressive arts in transition) er en manualbasert gruppeintervensjon utarbeidet av Dr. Melinda Meyer, hvor metoder fra expressive arts i kombinasjon med somatiske terapiformer benyttes.
Heidi er utdannet spesialsykepleier, KUT terapeut, EXIT instruktør og godkjent psykodramaveileder og jobber til daglig ved Bærum DPS. Hun har mer enn 30 års erfaring fra arbeid i rus og psykiatri i tillegg til å være leder for NFKUT.

Åslaug er utdannet kunstner, barnevernspedagog/ spesialpedagog, KUT terapeut og styremedlem i NFKUT. Hun har mange års erfaring fra arbeid med barn og unge i tillegg til erfaring fra EXiT arbeid innen psykisk helse og rus.

Påmelding på e-post: info@nfkut.no

Zoom link sendes ut i forkant av arrangementet på registrert e-post adresse.