Å jobbe terapeutisk med leire, fredag 1. september 2023, kl. 18.00-20.00. Arrangementet vil foregå på Zoom

16.08.2023

Velkommen til høstens første fagkveld, der vi skal utforske leire som materiale og dets terapeutisk potensiale.

Leire er et taktilt og øyeblikkelig formbart materiale som raskt bringer oss i kontakt med det sansemotoriske. Dere vil bli veiledet gjennom prosessen med leiren og få mulighet til å utforske materialet gjennom bevegelse og lek.

Som tidligere utdannet keramiker og skulptør har kunst-og uttrykksterapeut Åslaug Stugu Brittaine mange års erfaring med mulighetene og begrensningene som finnes i leirens verden og i det tredimensjonale rommet. Vi vil utforske hvilke sanser som vekkes og hvilke nye bevegelser eller ord som kommer frem.

Til slutt vil det bli tid til refleksjon. Kanskje kan vi sammen få innsikt i hvordan dette materialet kan brukes terapeutisk i arbeid med andre?

Dere som ønsker å være med må selv skaffe leiren på forhånd for å få fullt utbytte av denne kvelden! Plastelina kan være et alternativ, med sine begrensinger. Velkommen!

Send epost til: info@nfkut.no for påmelding.