13.2: Oppstart av veiledningsgruppe

05.02.2023

Første møte i regi av NFKUT er planlagt til mandag 13. februar kl. 18.00- 19.30. Hensikten er å skape en trygg møteplass hvor vi terapeuter kan utforske vårt klientarbeidet ved hjelp av kunst- og uttrykksmetoder.

Du får mulighet til å dele erfaringer og reflektere sammen med kollegaer for slik å utvikle egen læring gjennom selvrefleksjon. Deltakelse i veiledningsgruppen er gratis og vil gi PFO poeng som er et krav for å stå registrert som psykoterapeut.

Møtene vil finne sted på zoom på følgende datoer gjennom året:
13. februar, 13 mars, 17 april, 22, mai, 19 juni, 21 august, 18 september, 16 oktober, 13 november og 11. desember.

Klokkeslett: kl. 18.00-19.30.

Send e-post til: info@nfkut.no for påmelding. Skriv gjerne kort om deg selv og ditt behov.

Hilsen styret i NFKUT