Norsk forening for kunst- og uttrykksterapi

NFKUT er en medlemsorganisasjon dedikert til kunst-og uttrykksterapi i Norge. Vårt mål er å fremme og styrke fagområdet ved å samle kunst-og uttrykksterapeuter fra hele landet. Vi tilrettelegger for nettverksbygging og faglig samarbeid gjennom våre arrangementer. Vårt felleskap er en verdifull ressurs for faglig utvikling og kontinuerlig læring som psykoterapeuter.  

Siste nytt