NFKUT

Vi fremmer kunnskap om kunst- og uttrykksterapi som fagområde i Norge

Hvem er vi?

Kunst- og uttrykksterapi er en psykoterapeutisk behandlingsform der forestillingsevnen og kreative skapende uttrykk kombineres med samtale. Norsk forening for kunst- og uttrykksterapi (NFKUT) er meldems-organisasjonen for kunst- og uttrykksterapeutene i Norge.

Workshop 2019
Workshop 2019
Fra årsmøtet 2019
Fra årsmøtet 2019

NFKUTs formål er å ivareta medlemmenes interesser, utvide kjennskap til kunst-og uttrykksterapi som metode for menneskelig vekst, medvirke til at foreningens medlemmer utøver sin virksomhet på forsvarlig vis og utvide kontakt og samarbeide med andre aktuelle organisasjoner. NFKUT er medlem av Norsk forbund for psykoterapi

Studenter under utdanning i kunst- og uttrykksmetoder eller andre interesserte kan søke om henholdsvis student- og støttemedlemskap. Student- og støttemedlemmer kan dra nytte av de samme fordelene som hovedmedlemmer, men har ikke stemmerett i foreningens møter og får ikke medlemskap i Norsk forbund for psykoterapi.

Norsk institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon (NIKUT) videreutdanner studenter i kunst- og uttrykksmetoder ved Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Drammen. For nærmere informasjon om studiet og introduksjonskurs: www.nikut.no eller her.


Nyttig å vite

Medlemskategorier

 • Hovedmedlemskap med forsikring årsavgift kr. 1500,-
 • Hovedmedlemskap uten forsikring årsavgift kr. 1000,-
 • Studentmedlemskap årsavgift kr. 450,-
 • Støttemedlemskap årsavgift kr. 250,-

Bli medlem i NFKUT

 • Gunstig ansvarsforsikring
 • Via NFP kan vi søke rådgivning og bistand fra VIRKE
 • Markedsføre praksis gjennom vår hjemmeside – som også NFP linker til
 • Mulighet for bruke NFP sin logo på visittkort og på egne hjemmesider
 • Redusert pris på restplasser ved NIKUTs arrangementer
 • Et faglig fellesskap
 • Kompetansegivende kurs
 • Årlig fagdag/fagkonferanse
 • Arena for kontaktetablering og tverrfaglig samarbeid

Informer om dine kunst- og uttrykks-arrangementer

Som medlem i NFKUT kan du annonsere for dine KUT-arrangementer
på våre nettsider. Send tekst og bilde til info@nfkut.no

Se ulike arrangementer her

Tips oss om nye kunst- og uttrykks-prosjekter!

Vi vil også gjerne vite om du, eller noen du kjenner, har kunst- og
uttrykksprosjekter på gang! Se ulike prosjekter her


Har du lyst til å bli kunst- og uttrykksterapeut?

Nikut tilbyr denne utdannelsen i Norge.


Aktuelt fra NFP – Norsk forening for psykoterapi

Informasjon her

Spring celebrates all the life that winter has kept dormant, giving to it the energy to be reborn into a new cycle. After stillness, the earth is open, the sun looks brighter, and green begins to fill everything. The days lengthen and the time of year associated with fertility, love and joy begins, while the flowers fill the world with...

Vi i foreningen ønsker å styrke kunst- og uttrykksterapi som fagområde. Vi oppfordrer medlemmer til å danne nettverksgrupper hvor dere kan dele erfaringer, motta veiledning, og inspirere hverandre. Det kan benyttes digitale møteplasser som Zoom eller Microsoft Teams istedenfor å møtes fysisk. Det åpner opp for at medlemmer kan delta i et faglig...

Vi har gleden av å invitere deg som er NFKUT og NFP-medlem inn i fagområdene til de øvrige psykoterapi-retningene i NFP. I løpet av høsten, kan du få et innblikk i hva vi har felles og hvor vi utfyller/kompletterer hverandre. Første seminar er 31. aug. kl 17:30 – 19:30. Se tidsplan under.

Årsmøtet 2019

Tusen takk til alle 27 som deltok på årsmøtet og workshop 9. mai 2019! Hver enkelt bidro til at vi fikk et fruktbart årsmøte og en workshop der det bugnet av gode ideer og innspill.