NFKUT

forening for kreativ og skapende terapi

Hvem er vi?

Kunst- og uttrykksterapi er en psykoterapeutisk behandlingsform der forestillingsevnen og kreative skapende uttrykk kombineres med samtale. Norsk forening for kunst- og uttrykksterapi (NFKUT) er meldems-organisasjonen for kunst- og uttrykksterapeutene i Norge.

Workshop 2019
Workshop 2019
Fra årsmøtet 2019
Fra årsmøtet 2019

NFKUTs formål er å ivareta medlemmenes interesser, utvide kjennskap til kunst-og uttrykksterapi som metode for menneskelig vekst, medvirke til at foreningens medlemmer utøver sin virksomhet på forsvarlig vis og utvide kontakt og samarbeide med andre aktuelle organisasjoner. NFKUT er medlem av Norsk forbund for psykoterapi

Studenter under utdanning i kunst- og uttrykksmetoder eller andre interesserte kan søke om henholdsvis student- og støttemedlemskap. Student- og støttemedlemmer kan dra nytte av de samme fordelene som hovedmedlemmer, men har ikke stemmerett i foreningens møter og får ikke medlemskap i Norsk forbund for psykoterapi.

Norsk institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon (NIKUT) videreutdanner studenter i kunst- og uttrykksmetoder ved Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Drammen. For nærmere informasjon om studiet og introduksjonskurs: www.nikut.no eller her.


Nyttig å vite

Medlemskategorier

 • Hovedmedlemskap med forsikring årsavgift kr. 1500,-
 • Hovedmedlemskap uten forsikring årsavgift kr. 1000,-
 • Studentmedlemskap årsavgift kr. 450,-
 • Støttemedlemskap årsavgift kr. 250,-

Bli medlem i NFKUT

 • Gunstig ansvarsforsikring
 • Via NFP kan vi søke rådgivning og bistand fra VIRKE
 • Markedsføre praksis gjennom vår hjemmeside – som også NFP linker til
 • Mulighet for bruke NFP sin logo på visittkort og på egne hjemmesider
 • Redusert pris på restplasser ved NIKUTs arrangementer
 • Et faglig fellesskap
 • Kompetansegivende kurs
 • Årlig fagdag/fagkonferanse
 • Arena for kontaktetablering og tverrfaglig samarbeid

Informer om dine kunst- og uttrykks-arrangementer

Som medlem i NFKUT kan du annonsere for dine KUT-arrangementer
på våre nettsider. Send tekst og bilde til info@nfkut.no

Se ulike arrangementer her

Tips oss om nye kunst- og uttrykks-prosjekter!

Vi vil også gjerne vite om du, eller noen du kjenner, har kunst- og
uttrykksprosjekter på gang! Se ulike prosjekter her


Har du lyst til å bli kunst- og uttrykksterapeut?

Nikut tilbyr denne utdannelsen i Norge.


Aktuelt fra NFP – Norsk forening for psykoterapi

Informasjon her

Som nok alle har fått med seg, så har moms på alternativ behandling blitt vedtatt i Statsbudsjettet og vil gjelde fra 01.01.2021. Den endelige lovteksten er ikke ferdig, men kommer etter hvert. NFKUT har jobbet i en lengre periode sammen med de andre utøverorganisasjonene i NFP for fritak for våre organisasjoner, og vi forbereder nå et...

Aftenposten, 17. des. 2020. Av Solveig Ruud:
Etter å ha kuttet avgifter på snus, sukker og alkohol har Erna Solberg og regjeringen hisset på seg et samlet Folkehelse-Norge. Fredag mottar hun et opprop fra tungvektere på feltet.

Årsmøtet 2019

Tusen takk til alle 27 som deltok på årsmøtet og workshop 9. mai 2019! Hver enkelt bidro til at vi fikk et fruktbart årsmøte og en workshop der det bugnet av gode ideer og innspill.