Norsk forening for kunst- og uttrykksterapi

NFKUT er en medlemsorganisasjon dedikert til kunst-og uttrykksterapi i Norge. Vårt mål er å fremme og styrke fagområdet ved å samle kunst-og uttrykksterapeuter fra hele landet. Vi tilrettelegger for nettverksbygging og faglig samarbeid gjennom våre arrangementer. Vårt felleskap er en verdifull ressurs for faglig utvikling og kontinuerlig læring som psykoterapeuter.  

Siste nytt

NIKUT er en stiftelse startet i 1993 og nå har det blitt hele 30 år! Vi setter av en dag - 25. november 2023 på Litteraturhuset i Oslo - for å feire og vi håper du kan komme!På NIKUTs 30-årsjubileum fokuserer vi på kunstuttrykk under kollektivt traume ut fra et kunst og utrykkspsykoterpeutisk (KUT) perspektiv. Etter arrangementet vil Kongens...