Norsk forening for kunst- og uttrykksterapi

NFKUT er en medlemsorganisasjon dedikert til kunst-og uttrykksterapi i Norge. Vårt mål er å fremme og styrke fagområdet ved å samle kunst-og uttrykksterapeuter fra hele landet. Vi tilrettelegger for nettverksbygging og faglig samarbeid gjennom våre arrangementer. Vårt felleskap er en verdifull ressurs for faglig utvikling og kontinuerlig læring som psykoterapeuter.  

Siste nytt

In this time of unprecedented ecological and social crises in the world, what is the role of expressive arts professionals in meeting the challenges of our time? How do we experience our interconnectedness within the cycles of the natural world as resource for personal wellbeing, professional work in expressive arts, and a way of being in the...

Expressive Arts supervision group. 3-4 participants. Start: Thursday, April 11th. Time: 6 pm—7 pm CET twice a month. Cost: 25 Euros per session. Facilitator: José Miguel Calderon.

Ønsker du mer kreativt påfyll og mer tid til egenomsorg? Tre av våre medlemmer starter en ressursgruppe med kunst- og uttrykksmetoder for deg som jobber med mennesker.