Norsk forening for kunst- og uttrykksterapi

NFKUT er en medlemsorganisasjon dedikert til kunst-og uttrykksterapi i Norge. Vårt mål er å fremme og styrke fagområdet ved å samle kunst-og uttrykksterapeuter fra hele landet. Vi tilrettelegger for nettverksbygging og faglig samarbeid gjennom våre arrangementer. Vårt felleskap er en verdifull ressurs for faglig utvikling og kontinuerlig læring som psykoterapeuter.  

Siste nytt

Ønsker du mer kreativt påfyll og mer tid til egenomsorg? Tre av våre medlemmer starter en ressursgruppe med kunst- og uttrykksmetoder for deg som jobber med mennesker.

Velkommen til årets første workshop, 22. februar, kl. 18.30-20.30, der vi vil fortsetter å utforske leire som materiale og dets terapeutiske potensiale.
Leire er et taktilt og øyeblikkelig formbart materiale som raskt bringer oss i kontakt med det sansemotoriske. Dere vil bli veiledet gjennom prosessen med leire og få mulighet til å utforske...

Oppstart av årets veiledningsgruppe i regi av NFKUT er planlagt til mandag 19. februar kl.19.00- 20.30. Hensikten er å skape en trygg møteplass hvor terapeuter kan utforske sitt arbeid med klienter ved hjelp av kunst- og uttrykksmetoder.
Vi får mulighet til å dele erfaringer og reflektere sammen med kollegaer for å utvikle egen læring gjennom...