NFKUT

Vi fremmer kunnskap om kunst- og uttrykksterapi som fagområde i Norge

Hvem er vi?

Kunst- og uttrykksterapi er en psykoterapeutisk behandlingsform der forestillingsevnen og kreative skapende uttrykk kombineres med samtale. Norsk forening for kunst- og uttrykksterapi (NFKUT) er meldems-organisasjonen for kunst- og uttrykksterapeutene i Norge.

Workshop 2019
Workshop 2019
Fra årsmøtet 2019
Fra årsmøtet 2019

NFKUTs formål er å ivareta medlemmenes interesser, utvide kjennskap til kunst-og uttrykksterapi som metode for menneskelig vekst, medvirke til at foreningens medlemmer utøver sin virksomhet på forsvarlig vis og utvide kontakt og samarbeide med andre aktuelle organisasjoner. NFKUT er medlem av Norsk forbund for psykoterapi

Studenter under utdanning i kunst- og uttrykksmetoder eller andre interesserte kan søke om henholdsvis student- og støttemedlemskap. Student- og støttemedlemmer kan dra nytte av de samme fordelene som hovedmedlemmer, men har ikke stemmerett i foreningens møter og får ikke medlemskap i Norsk forbund for psykoterapi.

Norsk institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon (NIKUT) videreutdanner studenter i kunst- og uttrykksmetoder ved Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Drammen. For nærmere informasjon om studiet og introduksjonskurs: www.nikut.no eller her.


Nyttig å vite

Medlemskategorier

 • Hovedmedlemskap med forsikring årsavgift kr. 1500,-
 • Hovedmedlemskap uten forsikring årsavgift kr. 1000,-
 • Studentmedlemskap årsavgift kr. 450,-
 • Støttemedlemskap årsavgift kr. 250,-

Bli medlem i NFKUT

 • Gunstig ansvarsforsikring
 • Via NFP kan vi søke rådgivning og bistand fra VIRKE
 • Markedsføre praksis gjennom vår hjemmeside – som også NFP linker til
 • Mulighet for bruke NFP sin logo på visittkort og på egne hjemmesider
 • Redusert pris på restplasser ved NIKUTs arrangementer
 • Et faglig fellesskap
 • Kompetansegivende kurs
 • Årlig fagdag/fagkonferanse
 • Arena for kontaktetablering og tverrfaglig samarbeid

Informer om dine kunst- og uttrykks-arrangementer

Som medlem i NFKUT kan du annonsere for dine KUT-arrangementer
på våre nettsider. Send tekst og bilde til info@nfkut.no

Se ulike arrangementer her

Tips oss om nye kunst- og uttrykks-prosjekter!

Vi vil også gjerne vite om du, eller noen du kjenner, har kunst- og
uttrykksprosjekter på gang! Se ulike prosjekter her


Har du lyst til å bli kunst- og uttrykksterapeut?

Nikut tilbyr denne utdannelsen i Norge.


Aktuelt fra NFP – Norsk forening for psykoterapi

Informasjon her

Styret i NFKUT kaller inn til medlemsmøte på zoom 25.11. kl. 19.00 – 20.15.
Tema for zoom-møtet: Forventninger og tanker vi har om vår paraplyorganisasjon Norsk psykoterapiforening (NFP) for framtiden

Vi ønsker å finne ut hva som rører seg blant alle som arbeider med kunst- og uttrykksterapi i landet vårt. Hvem er du, hvor er du, hvem arbeider du med, hvordan får du til dette i din hverdag? Hva kunne du tenke deg å dele med dine kollegaer?

Årsmøtet 2019

Tusen takk til alle 27 som deltok på årsmøtet og workshop 9. mai 2019! Hver enkelt bidro til at vi fikk et fruktbart årsmøte og en workshop der det bugnet av gode ideer og innspill.