Prosjekter / filmer

 

Vi vil gjerne vite om du, eller noen du kjenner, har kunst- og uttrykksprosjekter på gang! Send tekst + bilde eller en link til: info@nfkut.no


Som resten av landet, ble Ullern Frivilligsentral stengt 12. mars 2020. Det resulterte i en ny type kunstuttrykksgrupper. Vi omgjorde noen av de pågående kunstuttrykksgruppene til online gjennom Zoom, med en bratt læringskurve for oss gruppeledere, sier Irene Schmeling, Elin Backer og Lilly Raknes.

I mars 2020 startet den andre gruppen med Kunstuttrykk for familier i regi av Ullern Frivilligsentral og ledet av kunst- og uttrykksterapeutene Irene Schmeling og Lilly Raknes. De rakk å gjennomføre én samling før Norge ble stengt på grunn av Covid 19. Flyktninger kan være ekstra sårbare i krisetider, da frykt kan reaktivere traumer. De oppdaget...