Styret 2020

Norsk forening for kunst- og uttrykksterapi
Organisasjonsnummer: 989 652 311
Kontonummer: 05394519032. VIPS: 517954
info@nfkut.no


Heidi Hansen

Styreleder

heidi.expressiveart@gmail.com

Heidi jobber ved Bærum DPS, behandler poliklinikk for rus og avhengighet og generelle psykisk lidelser. Utdanning: Sykepleier 1980, HST  /   Bedriftshelsetjeneste STAMI  / 
Grunnfagsstudier sosiologi og psykologi NTNU og UIB  /  Miljørettet helsevern HIA  /
Kunst-og uttrykksterapeut i 2009, Psykodrama 2012  /  Masterstudier USN 2015.

Åslaug Stugu Brittaine

Styremedlem


Jeg er nå blitt pensjonert spesialpedagog og rådgiver (Steinerskolen i Arendal) og bor i Kragerø.
I skolen brukte jeg kut metoder når jeg så muligheter til det. Har drevet noen "Påfyll på veien videre"/resiliensgrupper lokalt og har en intensjon om å fortsette med liknende grupper og evt korttids-, temabasert individuell terapi. Eget malestudio.
Noe bakgrunn: Keramikk (College certificate) og 4 årig skulptur lære (80-tallet, England), Barnevernspedagog/spesialpedagog, kunst-og uttrykksterapeut/psykodrama assistent (2004-09), Traumekurs på nett (NICABM). Langt levd liv i Skottland, England og Norge!

Marielle Weddegjerde

Styremedlem

Marielleweddegjerde74@gmail.com

Marielle jobber ved Oslo universitetssykehus, Klinikk psykisk helse og avhengighet,

Seksjon for psykosebehandling, Gaustad.

Utdanning: Mastergrad, kunst og design (UiO & Goldsmiths, University of London).
/  Kuratorarbeid (HiT).  /  Kunst- og uttrykksterapeut (USN/NIKUT).
/
  Sertifisering i sensorimotorisk kunstterapi (Institute for Sensorimotor Art Therapy).


Liv Berit Nyblin Løken

Styremedlem

nyblid60@gmail.com
Valgkomitéen: Marijana Jovanovic  mmajana@gmail.com og Tone Ingulstad  tomaing@online.no

Webansvarlig: Lilly Raknes lilly@lillyputt.no / 916 18 496