Styret 2020

Norsk forening for kunst- og uttrykksterapi
Organisasjonsnummer: 989 652 311
Kontonummer: 05394519032. VIPS: 517954
info@nfkut.no


Merete Vibhi Tveita

Styremedlem

merete.tveita@me.com

Inviterer til Kreative samtaler og bevegelser. Individuell og gruppe veiledning.
Merete Vibhi er sivilingeniør, lektor, expressive arts terapeut/-coach/-pedagog og har privatpraksis i Jordalgata 6 i Oslo.  Expressive Arts & Biodanza/@soulart


Heidi Hansen

Styreleder


Heidi jobber ved Bærum DPS, behandler poliklinikk for rus og avhengighet og generelle psykisk lidelser. Utdanning: Sykepleier 1980, HST / Bedriftshelsetjeneste STAMI / Grunnfagsstudier sosiologi og psykologi NTNU og UIB / Miljørettet helsevern HIA / Kunst-og uttrykksterapeut i 2009, Psykodrama 2012 / Masterstudier USN 2015.

Tone Ingulstad

Nestleder

tomaing@online.no

Tone jobber som veileder, fagkoordinator for flyktninger og kursutvikler hos arbeid- og inkluderingsbedriften Spir Oslo. Utvikling av kurskonseptet for grupper: InSpirea – Kreativt Verksted for karriere og kompetanseutvikling.


Liv Berit Nyblin Løken

Styremedlem

nyblid60@gmail.com


Annette Juell Ødegaard

Varamedlem

annette.jo.46@gmail.com


Valgkomitéen består av Irene Schmeling Sandved  irene_sandved@hotmail.com / 905 71 447 og Hilde Margrethe Øyjord hildemaoyjord@hotmail.com / 900 33 027

Webansvarlig er Lilly Raknes lilly@lillyputt.no / 916 18 496


Nye styremedlemmer søkes!

Vi søker spesielt etter NFKUT medlemmer med følgende kvalifikasjoner eller interesser:
1: En som liker å sysle med tall! Økonomiansvarlig.
2: En som liker å jobbe med nett/sosiale medier!
3: Vara: Kan tre inn og bidra når og med det om måtte trengs!