Styret 2020

Norsk forening for kunst- og uttrykksterapi
Organisasjonsnummer: 989 652 311
Kontonummer: 05394519032. VIPS: 517954
info@nfkut.no


Heidi Hansen

Styreleder

heidi.expressiveart@gmail.com

Heidi jobber ved Bærum DPS, behandler poliklinikk for rus og avhengighet og generelle psykisk lidelser. Utdanning: Sykepleier 1980, HST / Bedriftshelsetjeneste STAMI / Grunnfagsstudier sosiologi og psykologi NTNU og UIB / Miljørettet helsevern HIA /
Kunst-og uttrykksterapeut i 2009, Psykodrama 2012 / Masterstudier USN 2015.

Miriam Segal

Styremedlem
Gitte Iben Kruse

Styremedlem

gittekruse@yahoo.no
Liv Berit Nyblin Løken

Styremedlem

nyblid60@gmail.com
Annette Juell Ødegaard

Varamedlem

annette.jo.46@gmail.com
Pia Thorsby

Varamedlem

pia@frippy.no


Valgkomitéen: Hilde Margrethe Øyjord hildemaoyjord@hotmail.com / 900 33 027

Webansvarlig: Lilly Raknes lilly@lillyputt.no / 916 18 496