NYHETER


 

Styret i NFKUT kaller inn til medlemsmøte på zoom 25.11. kl. 19.00 – 20.15.
Tema for zoom-møtet: Forventninger og tanker vi har om vår paraplyorganisasjon Norsk psykoterapiforening (NFP) for framtiden

Vi ønsker å finne ut hva som rører seg blant alle som arbeider med kunst- og uttrykksterapi i landet vårt. Hvem er du, hvor er du, hvem arbeider du med, hvordan får du til dette i din hverdag? Hva kunne du tenke deg å dele med dine kollegaer?

NFP ønsker et tettere samarbeid med Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM). I den forbindelse undersøker vi om noen av våre medlemmer kan bidra til studien under: NAFKAM søker medlemmer hos oss som arbeider (eller har arbeidet) psykoterapeutisk med kreftsyke barn og deres familier.

Spring celebrates all the life that winter has kept dormant, giving to it the energy to be reborn into a new cycle. After stillness, the earth is open, the sun looks brighter, and green begins to fill everything. The days lengthen and the time of year associated with fertility, love and joy begins, while the flowers fill the world with...

Vi i foreningen ønsker å styrke kunst- og uttrykksterapi som fagområde. Vi oppfordrer medlemmer til å danne nettverksgrupper hvor dere kan dele erfaringer, motta veiledning, og inspirere hverandre. Det kan benyttes digitale møteplasser som Zoom eller Microsoft Teams istedenfor å møtes fysisk. Det åpner opp for at medlemmer kan delta i et faglig...