NYHETER


 

Vi har gleden av å invitere deg som er NFKUT og NFP-medlem inn i fagområdene til de øvrige psykoterapi-retningene i NFP. I løpet av høsten, kan du få et innblikk i hva vi har felles og hvor vi utfyller/kompletterer hverandre. Første seminar er 31. aug. kl 17:30 – 19:30. Se tidsplan under.

Velkommen til NFKUTs ÅRSMØTE 2021. Nå kan du delta på møtet online hjemme hos deg selv. Du kan logge deg på gjennom pc, mac eller telefon. Meld deg på innen 13.6 og du får tilsendt en lenke for å delta. Send epost til info@nfkut.no

Det er en menneskelig egenskap å jakte på tilhørighet, der man er en del av noe større enn seg selv. Vi føler ganske fort om vi er en del av et fellesskap eller ikke. Så hva er det som skaper denne opplevelsen å være en del av noe?

Som følge av restriksjoner knyttet til COVID-19, samt en utvikling i samfunnet mot digitale løsninger knyttet til helsetjenester, har mange helseaktører tatt i bruk eller ønsker å ta i bruk videoløsninger for å levere helsetjenester til klienter. Det er viktig å holde seg orientert om lover og regler knyttet til bruk av videokonsultasjoner og...

Styret planlegger ulike Zoom-kurs for deg som er medlem i NFKUT. Framover vil du få invitasjon til å blant annet å lære mer om merverdiavgiftsreglene og om forsikringen.

Jeg håper virkelig at det er flere parti både innen regjering og utenfor som ønsker å utsette innføring av merverdiavgift for alternativ behandling. Det skriver blant annet Svein Otto Nilsen, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting og Trondheim bystyre, i dette leserinnlegget.