NYHETER


 

Som følge av restriksjoner knyttet til COVID-19, samt en utvikling i samfunnet mot digitale løsninger knyttet til helsetjenester, har mange helseaktører tatt i bruk eller ønsker å ta i bruk videoløsninger for å levere helsetjenester til klienter. Det er viktig å holde seg orientert om lover og regler knyttet til bruk av videokonsultasjoner og...

Styret planlegger ulike Zoom-kurs for deg som er medlem i NFKUT. Framover vil du få invitasjon til å blant annet å lære mer om merverdiavgiftsreglene og om forsikringen.

Jeg håper virkelig at det er flere parti både innen regjering og utenfor som ønsker å utsette innføring av merverdiavgift for alternativ behandling. Det skriver blant annet Svein Otto Nilsen, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting og Trondheim bystyre, i dette leserinnlegget.

Som nok alle har fått med seg, så har moms på alternativ behandling blitt vedtatt i Statsbudsjettet og vil gjelde fra 01.01.2021. Den endelige lovteksten er ikke ferdig, men kommer etter hvert. NFKUT har jobbet i en lengre periode sammen med de andre utøverorganisasjonene i NFP for fritak for våre organisasjoner, og vi forbereder nå et...

Aftenposten, 17. des. 2020. Av Solveig Ruud:
Etter å ha kuttet avgifter på snus, sukker og alkohol har Erna Solberg og regjeringen hisset på seg et samlet Folkehelse-Norge. Fredag mottar hun et opprop fra tungvektere på feltet.