Veiledning for utdanningsterapeuter høsten 2020

29.07.2020
NIKUT ønsker å gi veiledningstilbud til terapeuter som har kunst- og uttrykksstudenter i terapi. Er du en kunst- og uttrykksterapeut som bor i nærheten av Oslo kan du denne høsten delta i et veiledningsprogram i regi av NIKUT. Hvis du kjenner andre utdanningsterapeuter som også ønsker å være en del av et veiledningsprogram høsten 2020, si ifra til oss.


Veiledning:

Tirsdag: 15.09 kl. 13.00 - 16.00
Tirsdag: 06.10 kl. 13.00 - 16.00
Tirsdag: 27.10 kl. 13.00 - 16.00
Tirsdag: 17.11 kl. 13.00 - 16.00
Tirsdag: 08.12 kl. 13.00 - 16.00


Veileder fra NIKUT: Torill Johnsen, klinisk barnevernspedagog, psykodrama og kunst og uttrykksterapeut og master i psykisk helsearbeid.
Antall ledige plasser: 4
Pris: 2250 kr for 15 timer veiledningstimer.
*Med forbehold om at prisen kan endres pga leie av lokale

Påmeldingsfrist: 1. aug. 2020

Påmelding: Send påmelding til meli-m@online.no med kopi til miradans@gmail.com

Med vennlig hilsen NIKUT Norsk Institutt for kunstuttrykk & kommunikasjon