NIKUT NYHETSBREV I CORONAENS TID

08.09.2020

HØSTEN 2020

Kjære alle sammen!

Denne våren har kastet oss alle ut i en «ny hverdag». Covid 19 har ført til at vi alle er del av et

kollektivt traume. Vi lever i en krig med en usynlig fiende.


I et kollektivt traume er det viktig at vi har en kollektiv respons. NIKUT er medlem av the Federation for European Psychodrama Trainings Institutes (FEPTO). Melinda A. Meyer var en av the founding members of FEPTO. FEPTO har en Task Force for Peace. NIKUT er aktivt med i denne gruppen. International Assosiation for Group Psychotherapy and Psychodrama (IAGP) har også en Task Force for Peace.

Det har vært tilbudt mange seminarer for medlemmene om Covid 19 og de psykologiske konsekvensene. Vi lever i en liminal fase. Vi vet at vi ikke kan gå tilbake til det «gamle normale», men hva blir konsekvensene og «den nye normalen»?

I den liminale fasen er det viktig å opprette daglige rutiner (ritualer) som kan bøte på skaden som kan oppstå i det liminale rommet. NIKUT har holdt stø kurs hele våren. Vi har gjennomført all undervisning på ZOOM. Vi har tilbudt gratis veiledning til 10 KUT-terapeuter på ZOOM i tett samarbeid med NFKUT. Vi er spent på høsten!

Dere er alle velkommen til å melde dere på en mini-konferanse 18.9 fra kl. 1500 til 2030 om hvordan EXIT gruppe-intervensjonen er blitt implementert forskjellige steder i verden.

I januar 2021 starter et nytt KUT-kull på USN, si fra til ditt nettverk. Hvis du kjenner noen som vil ha 8 individualtimer med introduksjon til KUT metoder, be vedkommende ta kontakt med NIKUT. Det blir praksis til kull 2019 i 5. semester.

Jeg vil takke Mira Hopland for en kjempejobb ved NIKUT med administrativ assistanse under den mest utfordrende tiden av pandemien. Lykke til med alt det nye i ditt liv!

Ta godt vare på hverandre!


NIKUT v/ Melinda Ashely Meyer DeMott

«Vi lever i en liminal fase. Vi vet at vi ikke kan gå tilbake til det «gamle normale», men hva blir konsekvensene og «den nye normalen?»

HØSTEN 2020

EXIT internasjonale minikonferanse 18.sept

NIKUT arrangerer minikonferanse på Zoom fredag 18. sept. Vi har fått inn 10 internasjonale gjesteforelesere til å dele sitt arbeid med EXIT. Vi avslutter konferansen med en paneldebatt. For mer informasjon og for å delta, fyll ut registreringsskjema for å motta invitasjon/zoomlink på NIKUT sin hjemmeside;
https://nikut.info/courses/an-international-mini-conference-about-exit-at-zoom/

Ny gruppeleder utdannelse

26. august startet NIKUT sin nye gruppeleder utdannelse. Dette er en videreutdanning for deg som er kunst- og uttrykksterapeut eller har en godkjent psykoterapi utdanning.

VEILEDNING for utdanningsterapeuter

NIKUT arrangerer høsten 2020 veiledning for utdanningsterapeuter. Kravet for å holde utdanningsterapi for kunst- og uttrykksterapeuter er 2-3 års veiledet praksis. NIKUT arrangerer ny veiledning for utdanningsterapeuter våren 2021.

Momspålegg

Norsk forening for kunst- og uttrykksterapi (NFKUT) er opptatt av høringen av momspåleggingen for alternativ behandling. Foreningen vil fokusere på at vår profesjon er helsehjelp og vise til forskning på dette for å forhindre å komme inn under betegnelsen «alternativ behandling» og krav om momspåleggelse.

Forkurs i exit & kunst- og uttrykksmetoder:

Introduksjonskurs er obligatorisk om du ønsker å søke videreutdanningen i kunst og uttrykksmetoder (KUT) i terapi eller Exit-leder sertifiseringen. Alle forkurs foregår på Universitetet i Sørøst- Norge, Drammen (USN). For å melde deg på forkurs, send mail til: Melinda.Meyer@usn.no med kopi til meli-m@online.no og gu-rein@online.no

Tema: EXIT: Stressmestring i Corona tiden
Dato: 9.–11. oktober 2020
Ledere: Melinda Meyer, PhD i KUT og Gunnar Reinsborg, KUT
Påmeldingsfrist 15.09.2020

Tema: KUT og avhengighet
Dato: 13.–15. november
Ledere: Eva Amundsen, psykologspesialist, KUT og
Lena Kalland, sosionom, KUT
Påmeldingsfrist: 15.10.2020

Tema: KUT og Kroppens smerte
Dato 3.–4. desember
Ledere: Melinda Meyer, PhD i KUT og Margareta Warja, PhD, KUT
Påmeldingsfrist: 15.09.2020

Norsk Institutt for kunstuttrykk & kommunikasjon

NIKUT FEIRER 30 ÅR

JUBILEUMSÅR

NIKUT feirer 30 år i 2021, og skal markere jubileumsåret på Biskop Arnö 7.–15.august, 2021.

Følg med på NIKUT sin hjemmeside og facebookside for annonsering av programmet for markeringen;
www.nikut.no

https://www.facebook.com/nikutnorge

NIKUT
Norsk Institutt for kunstuttrykk & kommunikasjon