NFP inviterer medlemmer til fagseminarer

24.08.2021

Vi har gleden av å invitere deg som er NFKUT og NFP-medlem inn i fagområdene til de øvrige psykoterapi-retningene i NFP. I løpet av høsten, kan du få et innblikk i hva vi har felles og hvor vi utfyller/kompletterer hverandre. Første seminar er 31. aug. kl 17:30 – 19:30. Se tidsplan under.

Vi har lagt et krevende år bak oss, hvor vi har jobbet iherdig for å overbevise politikerne om at mva på psykisk helsehjelp er en særdeles dårlig idè. Som du vet, lyktes vi dessverre ikke med det, i første omgang.

Som nyvalgt leder
og med mange interessante foredrag og samtaler på Arendalsuka forrige uke, hvor jeg også hadde en fremføring om psykisk helse og våre tilbud, har jeg nok en gang fått forsterket min overbevisning om viktigheten av vårt arbeid. Vi har det samfunnet ønsker seg og trenger. For de som har hørt snakk om Recovery-undersøkelsene, er det dokumentasjon og bekreftelser på det vi står for. I tillegg har jeg overført flere andre interesseforeninger som etterlyser lavterskel, fleksibilitet, forebygging og helthetlig behandlingstilbud. Vi er svaret på mye av dette.

Det pågår et arbeid for å påvirke politikerne fortsatt. Det som kan skje, er at Utøver-registeret vil bli evaluert og tilført konkrete faglige krav. I NFP diskuterer vi nå hvordan vi fortsatt skal være relevante for våre medlemmer, hvordan vi kan sikre faget vårt fremover og hvordan vi skal sørge for å få den anerkjennelsen faget vårt fortjener, på alle områder i samfunnet. Behovet er der og vi sitter på relevant kompetanse og ressurser.

Sammen er vi sterke
. Tilbakemeldingene så langt, er at vi er interessante å snakke med, fordi vi er mange. Betydningen av NFP som organisasjon synes derfor å være svært viktig, forutsatt at vi klarer å forene våre krefter på en god måte.

Høstens seminarer gir deg ikke bare mulighet til å samle PFO-timer, men det gir oss også en mulighet for å vurdere om det finnes grunnlag for å samarbeide om utdanning.

På vegne av NFP håper jeg vi ser mange deltagere. På grunn av smittehensyn og ønsket om å nå alle, uansett hvor du bor, blir dette arrangert via zoom.

Plan for fagseminarer høsten 2021, alle arr. fra kl 1730-1930:

  • tirsdag 31/8: analytisk psykologi (NFAP) og psykodrama (PIN)
  • tirsdag 28/9: integrativ terapi (NFIT) og gestaltterapi (NGF / FGT / NGI)
  • tirsdag 26/10: kunst- og uttrykksterapi (NFKUT / NIKUT) og psykosyntese (NFPT)
  • tirsdag 30/11: presentasjon av status for arbeidet med utredning av muligheter for felles (del av) utdanning (ansvar: NFP-u)
Lenke og zoom-info:
Se utsendte epost om emnet.


Vennlig hilsen
Kjersti Almåsvold
På vegne av NFP – Norsk forbund for psykoterapi
Tlf: 920 55 920