Medlemsmøte på Zoom 25.11

23.11.2021

Styret i NFKUT kaller inn til medlemsmøte på zoom 25.11. kl. 19.00 – 20.15.
Tema for zoom-møtet: Forventninger og tanker vi har om vår paraplyorganisasjon Norsk psykoterapiforening (NFP) for framtiden

Les gjennom vedlegget før du møter.
Påmelding via email til styrets leder, Heidi Hansen, e-mailadresse: heidi.expressiveart@gmail.com
Påmeldingsfrist 24.11.

Har du ikke anledning til å møte den 25.11., og har erfaring/tanker du vil dele, send gjerne sms/email.
Styret i NFP ønsker en høringsrunde blant medlemmene i alle medlemsforeningene.

Vel møtt!
Mvh Heidi Hansen tlf. 48033750