Har du arbeidet med kreftsyke barn og deres familier?

09.11.2021

NFP ønsker et tettere samarbeid med Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM). I den forbindelse undersøker vi om noen av våre medlemmer kan bidra til studien under: NAFKAM søker medlemmer hos oss som arbeider (eller har arbeidet) psykoterapeutisk med kreftsyke barn og deres familier.

NAFKAM skriver til oss (NFPs oversettelse og sammendrag til norsk):

Fra en pågående kvalitativ studie på bruk av komplementær og alternativ medisin ved behandling av barn med kreft, framgår det at psykoterapi er blant de mest brukte lindrende metodene (supportive care methods). Basert på disse funnene, vil vi gjerne intervjue en terapeut fra NFPs organisasjon som har erfaring med behandling av barn med kreft.


Dersom du arbeider eller har arbeidet på dette området og kunne tenke deg å la deg intervjue om dette arbeidet av NAFKAMs forskerteam, er det fint om du kontakter NFP-forskning ved Carina Holandsli så snart som mulig, og senest innen utgangen av uke 45, for mer informasjon.

Mobil +47 984 77 950. e-post: terapi.holandsli@gmail.com

Vennlig hilsen Kjersti Almåsvold