GLOBAL HELSE & EXIT

27.07.2020

GRATIS MINISEMINAR OM EXIT PÅ ZOOM MANDAG 3. AUGUST

Seminaret holdes på engelsk av Melinda Meyer, Anna Fenech & Shabrae Jackson Krieg.
Miniseminaret er en introduksjon til EXIT- leder sertifiseringen som starter på USN 2021 og det akademiske programmet «Global Health & EXIT» på Malta i regi av EGS (European Graduate School.)

Tid: Mandag 3. august
Klokken: 17.00 – 20.00
Påmelding før: 31. juli
Påmelding: Send mail til miradans@gmail.com
Informasjon: https://nikut.info/
NIKUT Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon

Foredragsholdere:
Melinda A. Meyer er leder av Norsk Institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon, professor ved European Graduate School (EGS) og leder av EXIT-prosjektet. Meyer har PhD og MA i Expressive Arts, er psykodrama-regissør og bioenergetisk terapeut.

Anna Fenech er assistent for dekanen ved EGS og jobber som studentveileder for masterprogrammet på EGS. Hun har en master i Expressive Arts Theraphy og er også utdannet gestaltterapeut.

Shabrae Jackson Krieg skal være assistent på dette miniseminaret. Shabrae har over 20 års erfaring med å holde kunst- og uttrykksterapeutiske grupper i urbane samfunn globalt. Hun har en Bacherlorgrad i sosialt arbeid fra Anderson University, en master i Expressive Arts ved EGS og en videreutdanning i «Sport for Peace» fra Universitetet i Oberta de Catalunya. Hun har nylig startet sin doktorgrad ved EGS.