Glem innføringen av merverdiavgift på alternativ behandling

28.01.2021
Svein Otto Nilsen. Foto: privat
Svein Otto Nilsen. Foto: privat

Jeg håper virkelig at det er flere parti både innen regjering og utenfor som ønsker å utsette innføring av merverdiavgift for alternativ behandling. Det skriver blant annet Svein Otto Nilsen, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting og Trondheim bystyre, i dette leserinnlegget.

FOSNA-FOLKET 27.1.2021
Av Svein Otto Nilsen

Senterpartiets foreslo på stortinget i desember å utsette innføring av merverdiavgift for alternativ behandling inntil det er foretatt en helhetlig gjennomgang av alternativregisteret og lov om alternativ behandling.

Dette ble foreslått for å komme fram til en bedre modell for å sikre pasientsikkerhet og kriterier som kan kvalifisere til fritak for merverdiavgift.

Jeg håper virkelig at det er flere parti både innen regjering og utenfor som ønsker å utsette innføring av merverdiavgift for alternativ behandling.

Jeg har også henvendt meg direkte til alle i Helsekomiteen på stortinget slik at de kan ta en riktig avgjørelse.

Jeg er gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting og Trondheim bystyre og vil gjennom dette innlegg oppfordre politikerne på stortinget til å se på de konsekvenser merverdiavgift for alternativ behandling har for brukerne.

Dette har konsekvenser for over 1 million nordmenn som benytter seg av alternativ og komplementær behandling for å få bedre helse.

Disse nordmenn har i dag friheten til å velge den helsebehandlingen hver enkelt mener er best.

Mange av disse har ikke fått hjelp fra det offentlige helsevesenet, mange er uføretrygdede og må i utgangspunktet betale hele behandlingen selv.

25% merverdiavgift vil gjøre at mange ikke lenger har råd til å velge den helsebehandlingen som har vært mest effektiv for dem.

Dette har også konsekvenser for alternative utøvere som i dag sliter med å få endene til å møtes, men klarer å holde arbeidsplasser oppe.

Dette er en yrkesgruppe som også har kjent virkningen av Covid19 og restriksjonene direkte ved nedstengning av klinikker og mindre tilgang av nye pasienter.

Det har samfunnsmessige konsekvenser både når det gjelder sysselsetting og økende ventelister i den offentlige helsetjenesten.

Pensjonistpartiet ser på fritak fra mva-plikt som et ypperlig virkemiddel for å sikre kvaliteten innen komplementær og alternativ medisin.

Homeopati er en av verdens mest brukte medisinske systemer. Den brukes parallelt med konvensjonell medisin verden rundt. Homeopati er en integrert del av helsevesenet for eksempel i Sveits og Tyskland.

Pasienter kommer i all hovedsak med lidelser de har vært hos fastlegen med hvor mange ikke har fått hjelp eller de vil prøve en mer skånsom behandling først.

Diagnoser man ofte ser er spenningshodepine, allergisk sykdommer, hudsykdommer, angst, depresjoner og søvnproblemer.

Hos barn ser man oftest gjentatte infeksjoner og eksem. Hele 7 av 10 sier at man blir mye bedre eller kvitt plagene sine etter homeopatisk behandling.

EU-lovverket i Nederland konkluderte i høyesterett i 2016 at mva. på alternativ behandling var i strid med EU lovgivningen og prinsippet om skattemessig nøytralitet. Resultatet ble at merverdiavgiften ble fjernet.

Det er viktig å påpeke at man i Norge har en høyesterettsdom som slår faste at homeopatiske medisiner skal være tilgjengelig på norske apotek. Da må regjering og storting legge til rette for alternativ behandling på alle mulige måter istedenfor å presse på dem merverdiavgift.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting og Trondheim bystyre

Se artikkel her