Kunstuttrykk på Ullern Frivilligsentral

07.01.2020

De siste tre årene har Ullern Frivilligsentral tilbudt grupper for flyktninger og frivillige, der deltakerne kan finne egen kraft og nytt håp gjennom kunstuttrykk med farger, lyder, lek og bevegelser!

Gruppen møtes på Ullern Frivilligsentral, Hoffsveien 25, gjennom seks onsdager fra
kl. 16.30-19.00. Hver gruppe avslutter med en utstilling som viser deltakernes
individuelle prosesser. Flyktningene som deltar, rekrutteres i samarbeid med NAV
Ullern som godkjenner aktiviteten som kompetanseheving.


Kirkens Bymisjon, som eier Ullern Frivilligsentral, har mottatt midler fra Stiftelsen Dam for å utvide prosjektet til også andre bydeler.

Gruppeprogrammet tar utgangspunkt i intervensjons malen EXIT (Expressive Art in Transition). Dette er et forskningsprosjekt gjennomført på Hvalstad transittmottak fra 2008-2014 av NKVTS. Resultatene fra forskningen viste at de som deltok i kunstuttrykksgruppen har over tid mindre PTSS og fikk et mer optimistisk syn på framtiden enn de som ikke deltok.


Gruppene ledes av kunst- og uttrykksterapeutene Irene Schmeling Sandved, Lilly Raknes og psykodrama terapeut Elin Backer. De gleder seg til å spre prosjektet videre til andre bydeler i Oslo!


Gruppelederne sammen med en representant fra Ullern bydel
Gruppelederne sammen med en representant fra Ullern bydel