Debatt: Kun for dem med god råd?

10.09.2020

Bent Høie: Lavterskel psykoterapeutisk hjelp – kun for dem med god råd?

Det offentlige klarer ikke å dekke behovet for psykoterapeutisk behandling. Ventetider opp til 12 måneder, avvisninger selv etter henvisning og for korte behandlingstider gjør at alternative tilbud må være tilgjengelig. I 15 år har psykoterapeuter organisert i Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) derfor hatt momsfritak.

Et nytt budsjettforslag fra finansdepartementet om å innføre MVA på alternativ behandling inkluderer ukritisk NFPs psykoterapeuter. Dermed går myndighetene imot sin tidligere vurdering. En prisøkning på 25% vil gjøre det vanskelig for mange å søke den hjelpen de trenger. Helsedepartementet bør engasjere seg i denne saken!

NFPs terapeuter avlaster det offentlige helsevesenet. Vi kan ta imot klienter på kort varsel og følge dem opp så lenge det er behov for det. Også WHO understreker i sin globale strategi for 2014-2023 at alternativ psykoterapeutisk behandling bør være tilgjengelig.
Vi hjelper mange mennesker til å bearbeide psykiske problemer, traumer og vanskelige livssituasjoner, slik at de får det bedre med seg selv og sine relasjoner og klarer å delta i utdanning, arbeid og samfunn.

Krav til seriøsitet: NFP følger EAPs (European Association for Psychotherapy) strenge krav for utdanning m.m. og garanterer for sine medlemmers kompetanse og seriøsitet. Forskning viser at våre terapiformer virker, jfr.
https://www.europsyche.org/about-eap/research/research-pages-of-ewaos/

Hjelpen kan ikke være forbeholdt de mer velstående! Skal de som selv må ta ansvar og betale for sin helse i tillegg straffes med 25% prisøkning? Det blir for dyrt for mange. Da kan enda flere ungdommer droppe ut av utdanningen, flere yrkesaktive bli langtidssykemeldt eller uføretrygdet, flere kan få alvorligere psykiske lidelser. Dette vil koste samfunnet dyrt!
VI BER OM FORTSATT MVA FRITAK!

For Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP)
https://nfpsykoterapi.no

Margaret Nilsen, leder NFP, Ingeborg Reber, Therese Sand, Berit Aanesen