Pilotgruppe på Lilleaker: Kunstuttrykk for familier

24.01.2020

Høsten 2019 gjennomførte gruppelederne bak kunstuttrykk-prosjektet på Ullern Frivilligsentral en pilotgruppe med kunstuttrykk for familier på Stoppestedet, Lilleaker i Oslo. Dette er en del av utvidelsen til en ny målgruppe i prosjektet «Kunstuttrykksgrupper for flyktninger», som har pågått i 3 år på Ullern Frivilligsentral. Prosjektleder Irene Schmeling Sandved, hadde med seg KUT terapeut Lilly Raknes og psykodrama terapeut Elin Backer som gruppeledere. I tillegg medvirket Anita Bjerkelund (KUT student), Berit Stokstad, Susanne Juul Olsen, Ingrid Heijblom og Angelos Kyrimis som støtte.

Kreativt samspill mellom foreldre og barn

KUT FAMILIE er et pilotprosjekt der vi har testet ut Exit-metoden sammen med grunnverdiene
i ICDP (International Child Development Programme). Dette er et forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn, og som retter seg mot omsorgspersoner. Nyere forskning viser at barnets samspill med sine nærmeste omsorgsgivere er avgjørende for barnets helhetlige utvikling. For å få til dette
samspillet, ønsket vi at både voksne og barn skulle delta i samme gruppe, sier Irene.

Å lage et stort fellesbilde

Det er fint å gjøre gøyale ting sammen!

Pilotgruppen KUT FAMILIE besto av alt 17 deltakere fordelt på 3 barnefamilier (både flyktninger og norske), frivillige og ledere. Barna var i alderen fra 4 til 10 år.
Gruppa møttes ukentlig 6 ganger á 2,5 timer og malte på hver sitt lerret etter ulike temaer
hver gang. Vi startet hver gang med et felles måltid. Det hele ble avrundet med en utstilling
der deltakerne fikk vise fram sine malerier og prosessbilder under julelunsjen på Ullern Frivilligsentral.

Det som ble fremhevet som ekstra bra var:
Malingen, det gode fellesskapet, å gjøre gøyale
ting, samværet og nye vennskap.

Basert på de gode erfaringene fra KUT FAMILIE, mener prosjektleder Irene at pilotprosjektet har et stort potensiale til å utvikles videre. Allerede i februar 2020 starter en ny gruppe på Lilleaker. I løpet av året 2020, vil prosjektet utvides med 4 tilsvarende grupper.