Å skape et fellesskap

28.04.2021

Det er en menneskelig egenskap å jakte på tilhørighet, der man er en del av noe større enn seg selv. Vi føler ganske fort om vi er en del av et fellesskap eller ikke. Så hva er det som skaper denne opplevelsen å være en del av noe?

For oss kunst- og uttrykksterapeuter kan arbeidshverdagen bli ensom. Mange av oss arbeider alene eller på arbeidsplasser der vi er den enste som bruker kunstuttrykksmetoder. NFKUT kan bli et sted der vi kan få påfyll og fellesskap med andre i faget, men det forutsetter også at mange ønsker å bidra til å skape dette. Vi trenger deg!

Vi takker alle dere som har betalt medlemsavgiften og oppfordrer deg som har glemt det, om å betale straks. Foreningens forsikring må betales innen 1. mai, og hvis det ikke er registrert at du har betalt innen den tid, mister du dessverre forsikringen din. Du mister også stemmeretten din på årsmøtet.

Noen spør: Hva kan jeg få ut av å være medlem i NFKUT? I tillegg til fellesskapet og gleden av å bidra til det, kan du også lese mer om fordelene her