Arrangementer / kurs

Som medlem i NFKUT, kan du informere om dine KUT-arrangementer på denne siden. Arrangementene settes inn kronologisk.
Send en kort tekst + bilde eller en link til:
info@nfkut.no


NFKUT ÅRSMØTE
19. mai 2020 i Oslo
Hold av datoen!

Her er det nye styret fram til årsmøtet 19. mai:

Heidi Hansen Styreleder
Tone Ingulstad
Nestleder
Vibhi Merete Tveita
Styremedlem
Liv Berit Nyblin Løken
Styremedlem
Annette Juell Ødegaard
Varamedlem

Valgkomitéen består av
Irene Schmeling Sandved irene_sandved@hotmail.com /
905 71 447 og
Hilde Margrethe Øyjord hildemaoyjord@hotmail.com /
900 33 027

Ta kontakt om du vil bidra med smått eller stort i foreningen.

14.-19. april 2020: VÅRSYMPOSIUM 2020

A Beautiful Mind: Art, Thought and Resilience

33rd Expressive Arts Spring Symposium Tuesday, April 14th - Sunday, April 19th 2020 in Lapinlahti, Helsinki, Finland

Organized by Institute Inartes and The International Network of Expressive Arts Training

A beautiful house hosting heartful, beautiful minds.

Lapinlahti in Helsinki will be the site of the next Spring Symposium 2020. The first mental hospital in Finland was established in 1841. Its unique and also tragic history connected to the main figures of Finnish artistic heritage has its special atmosphere and a sense of the past. Lapinlahti is an oasis on the edge of the busy centre of Helsinki.

Mer informasjon her!

6.-7. juni 2020:
Bruk din kreative visdom

Alle har en indre kreativ visdomskilde, men noen ganger trenger vi hjelp til å nærme oss den. Med kunst- og uttrykksmetodene kan vi åpne sansene - gjennom bilde, tekst, bevegelse og lyd. Hensikten er ikke å skape god kunst, men å bruke kreative metoder for å få tak i visdommen som ligger bak de vanlige begrensningene som ofte styrer tilværelsen. Denne helgen kan du søke en vei inn til deg selv og den du lengter etter å være.

Sted: Fridtjof Nansens plass 8, ved Oslo rådhus.

Pris: Kr. 1850,- for begge dagene (inkl. materiell).

Mer info:
www.lilly-raknes.com

Facebook arrangement
KLIKK HER!

Bindende påmelding til
916 18 496
lilly@lillyputt.no

8. juni - 29. juni 2020
Det kreative barnet

Bli bedre kjent med ditt indre barn gjennom fire mandagskvelder.

Du vil delta i en liten, lukket gruppe som møtes ukentlig 4 mandager fra kl. 18.30-20.30. I løpet av disse ukene vil vi nærme oss Det indre barnet. Vi vil lokke det fram fra skjulestedet og la det gradvis fortelle sin historie. Frigjøringen av uheldige mønstre, gjør at vi kan tre fram med styrke og skaperkraft. Når sår fra fortiden blir helet, kan vi leve som friere mennesker. Som om når en sjelebit ønskes velkommen hjem ...

Sted: Fridtjof Nansens plass 8, ved Oslo rådhus
Pris: Kr. 1600,- for hele kurset
(inkl. materiell).
Mer info:
www.lilly-raknes.com

Bindende påmelding til 916 18 496 / lilly@lillyputt.no


Facebook arrangement KLIKK HER!

UTSATT! Ny dato kommer.
INTRODUKSJONSKURS 2020
– for opptak til Kunst- og Uttrykksmetoder i Terapi og EXIT

Du er velkommen til å delta på forkurset der vi setter fokus på kreative metoder for å skape gruppeidentitet og rom til utforsking for den enkelte. Stresshåndtering og stabilisering med kunst og uttrykksterapeutiske metoder blir vektlagt.

Kurset teller som obligatoriske forkurs til videreutdanningen Kunst- og uttrykksmetoder i terapi ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Tid: Fredag 20.03 11.00-18.00
Lørdag 21.03 10.00-18.00
Søndag 22.03 10.00-17.00

Sted: Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Drammen.
Adresse: Papirbredden, Grønland 58, 3045 Drammen.

Pris: NOK 3 400,-
Lærere
: Melinda A. Meyer, Kunst- og uttrykksterapeut, Psykodramaregissør og Styreleder NIKUT.
Gunnar Reinsborg, Kunst- og uttrykksterapeut, Psykodramaregissør og Barnevernspedagog.

www.nikut.no

8.-10. mai 2020:
FORKURS I INTERMODALT PSYKODRAMA

Gjelder også som forkurs til KUT-metoder i terapi 2021.

Intermodalt psykodrama er en metode som går ut fra at det i hvert menneske fins en skapende kraft, og at man gjennom kunstneriske opplevelser og egen kreativitet kan påvirke seg selv og andre.

Lederutdannelsen i intermodalt psykodrama handler om å forstå våre roller i livet gjennom å belyse og forløse indre konflikter hvor scenen er den arenaen det jobbes på.

NIKUT underviser i tradisjonen etter psykodramaets grunnlegger Jakob Levy Moreno. Det som gjør utdanningen unik er fokuset på det skapende kunstneriske uttrykk som er en del av de psykodramatiske delmetodene.

Bruk av kunstuttrykk hviler på følgende grunnteser:
- At det i alle mennesker finnes en skapende kraft som streber etter helhet, skjønnhet og integrasjon.
- At det finnes et grunnleggende slektskap mellom de forskjellige kunstretningene og uttrykksformene.

Tid: Fredag, 8. mai: kl. 11-18.
Lørdag, 9. mai: kl. 10-18.
Søndag, 10. mai: kl. 10-17.

Sted: Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Campus Drammen.

Bindende påmelding til: nikut@online.no / +47 900 70 078 www.nikut.no

15. august 2020: Sertifiseringsprogram for
Exit-gruppeleder

Hva er EXIT-modellen?
EXIT (Expressive Arts in Transition) er en gruppeintervensjon, basert på kunst- og uttrykksmetoder (KUT). Målet er å gi kunnskap og verktøy til å håndtere stressymptomer etter traumatiske hendelser som flukt, krig, naturkatastrofer og sykdom. Deltagerne får opplæring i EXIT-malen. De som gjennomfører hele kurset med praksis får sertifisering som EXIT-gruppeleder.

Kroppen reagerer på traumatiske hendelser med bl.a. søvnløshet, uro, muskelsmerter, hodepine og sinne; sansene lukker seg. Gjennom bevegelse og kunst- og uttrykksmetoder skapes en plattform for dialog og formidling, der sansene står sentralt i forhold til indre følelser. Ordene har ofte mistet sin opprinnelige betydning, derfor er både de kunstneriske uttrykkene og de kulturelle ritualene viktige som uttrykksform. Disse non-verbale uttrykkene er med på å forvandle transformere det man bærer på - til en en styrke; traumatisk vekst.

Sted: Universitetet i Sørøst-Norge,
Campus Drammen.
Adresse: Papirbredden, Grønland 58,
3045 Drammen.
4 samlinger + praksis.
Pris: Kr. 15000,-

Bindende påmelding til: nikut@online.no / +47 900 70 078 www.nikut.no

Unike verktøy for terapi – metaforiske kort og bøker

"The River" og "Roads"
profesjonelle ressurser

'Story Og Therapy' er et selskap i Trondheim som designer og selger profesjonelle verktøy for terapeuter over hele verden. Bildene på kortene fremkaller følelser og hjelper kunder å beskrive de sakene de er opptatte med og behandle dem. Både klienten og terapeuten får en annen modus for kommunikasjon: den visuelle modus som beriker den verbale modus for terapeutisk arbeid. Vår guidebok beskriver mange måter å jobbe med kortene i innstillingene for individuell terapi, par-familieterapi, gruppeterapi og supervisjon. Forslagene til arbeid med kortene er angitt i henhold til temaer som: perioder i livet, sykdom, sorg, identitet, relasjoner, faglig utvikling, roller i en gruppe, foreldreskap, separasjoner, endringer.

For spørsmål angående bruken av kortene ta kontakt med Gali Salpeter

Tlf: +47 47657946 / storyandtherapy@gmail.com

Health and Disability

A controlled early group intervention study for unaccompanied minors:

Can Expressive Arts alleviate symptoms of trauma and enhance life satisfaction?

Av MELINDA A. MEYER DEMOTT, MARIANNE JAKOBSEN, TORE WENTZEL-LARSEN og TROND HEIR

Last ned den artikkelen om EXIT her:

Her er det plass til ditt arrangement :-)

Send informasjon til
info@nfkut.no