Arrangementer / kurs

Som medlem i NFKUT, kan du informere om dine KUT-arrangementer på denne siden. Arrangementene settes inn kronologisk.
Send en kort tekst + bilde eller en link til:
info@nfkut.no


11.–12. september
Introduksjonskurs i kunst- og uttrykksmetoder i terapi
høsten 2021

KUT & KROPPENS SMERTE

Forkurs er obligatorisk om du ønsker å søke videre-utdanningen i kunst og uttrykksmetoder i terapi eller Exit-leder sertifiseringen.

«Kunsten å kommunisere kroppens smerte»

Vi bor i kroppen og kroppen bærer vår historie. Når vi har vært utsatt for vanskelige opplevelser som sykdom eller omfattende kriser, påvirkes kroppen. Når våre erfaringer ikke kan uttrykkes eller få plass i livet omvandles de til smerte. En smerte kan bli kronisk og skape lidelser. I dette introduksjonskurset kommer vi til å jobbe med å møte og kommunisere med kroppens smerte og oppdage hvordan kunstneriske språk og uttrykk kan vise oss veier til ressurser og transformasjon.

www.nikut.no

17.–18. oktober 2020:
Workshop for kvinner: MASKER
– Skap din egen gips-maske


Masker – trenger vi både til å utfolde og for å beskytte oss. Men hvem bor bak masken?

Vi vil i dette mini kurset utforske egene masker med kreative uttrykk. Du vil skape et uttrykk med base av ditt eget ansiktsuttrykk i en gipsmaske.

Lørdag vil vi hjelpe hverandre med å lage en gips maske av eget ansikt. Søndag vil vi undersøke den nærmere ved å gi den et uttrykk ved bruk av farger, fjær etc. I tillegg blir det enkle bevegelser, skriblerier og refleksjoner.

Lørdag 17. oktober kl 14.–ca. 17.
Søndag 18. oktober kl 13.– til ca. 16.

Pris for kurs og materiell: 800,-

Påmelding ved å vippse kr 800,- til
Tlf 91644225, Merete Tveita.
Skriv maske + navn
.

Max antall deltagere: 10

7., 14., 28. sept
5., 19., 26. okt
2., 9. nov
Kurs i fenomenologisk kommunikasjon for KUTerapeuter

Dette kurset er forbeholdt kunst- og uttrykkspsyko-terapeuter. Det er et online kurs som går over åtte mandager høst 2020. Online-timene varer i 1,5 time og omfatter en teoretisk del og en praktisk del.
Noen av målene med kurset:

  • forbedret evne til å romme dine egne og klientens opplevelser
  • forbedret evne til kontakt og opplevelse av øyeblikket
  • forbedret evne til å sette ord på opplevelser
  • forbedret evne til nysgjerrighet, resiliens, lek, empati, følsomhet, reseptivitet og omsorg inklusiv egenomsorg
  • forbedret evne til å legge merke til og legge til side egen forforståelse, antakelser, fortolkninger, fordommer m fl
  • forbedret evne til spontanitet
  • opplevelse av økt tillit til deg selv i møte med dine klienter

Pris: kr 1000,-
Påmelding: https://system.easypractice.net/event/fenomenologisk-kommunikasjon-for-kunst-og-uttrykkspsykoterapeuter-fccca

innen 31. august 2020
Tidpunkt: 18:00-19:30
Datoer (med forbehold om endring): 7., 14., 28. sept, 5., 19., 26. okt, 2., 9. nov
Deltakelse forutsetter at kursavgiften er betalt. Faktura sendes ut senest innen påmeldingsfristen.
Spørsmål: 411 50 595 eller info@relationrevolution.com
Kursholder: Miriam Segal, kunst- og uttrykkspsyko-terapeut og sertifisert mindfulness-fasilitator
Minimum antall deltakere: 5
Maksimum antall deltakere: 16
Kurset holdes på Zoom med mindre annet er oppgitt.

5.-26. november 2020
DET KREATIVE BARNET

Gruppe over 4 kvelder

Du vil delta i en liten, lukket gruppe som møtes ukentlig
4 mandager fra kl. 18.30-20.30.

I løpet av disse ukene vil vi nærme oss "Det indre barnet". Vi vil lokke det fram fra skjulestedet og la det gradvis fortelle sin historie. Frigjøringen av uheldige mønstre, gjør at vi kan tre fram med styrke og skaperkraft. Når sår fra fortiden blir helet, kan vi leve som friere mennesker. Som om når en sjelebit ønskes velkommen hjem ...

Vi bruker kunst- og uttrykksmetodene for å åpne sansene – gjennom bilde, tekst, bevegelse og lyd.

Kursleder:
Lilly Raknes
Sted:
Gøteborggata 31B, Oslo
Pris:
Kr. 1600,- (inkl. materiell).
Påmelding: 916 18 496 / lilly@lillyputt.no

Digitale møter i gruppe: Kreativitet og fellesskap gjennom farger og bevegelse

Velkommen til forløsende og kreativt fellesskap med online kunstuttrykk-gruppe! Bli kjent med dine egne ressurser og se nye muligheter.Kurset går over 4 tirsdagskvelder og du kan delta der du er.

Datoer:
Tid: Kl. 18.00-20.00
Pris: Kr. 2150,- (inkl. materiell)
Påmelding: VIPS 91618496 eller be om faktura

Kursledere: Elin Backer www.elinbacker.no
og Lilly Raknes
www.lilly-raknes.com

Før kursstart får du en materialpakke. Du trenger: Datamaskin, nettbrett eller smarttelefon. Vi bruker Zoom og du vil få opplæring om hvordan dette gjøres.

Mer informasjon og påmelding til Elin: 932 33 620 / eb@elinbacker.no eller
Lilly: 916 18 496 / lilly@lillyputt.no

Unike verktøy for terapi – metaforiske kort og bøker

"The River" og "Roads"
profesjonelle ressurser

'Story Og Therapy' er et selskap i Trondheim som designer og selger profesjonelle verktøy for terapeuter over hele verden. Bildene på kortene fremkaller følelser og hjelper kunder å beskrive de sakene de er opptatte med og behandle dem. Både klienten og terapeuten får en annen modus for kommunikasjon: den visuelle modus som beriker den verbale modus for terapeutisk arbeid. Vår guidebok beskriver mange måter å jobbe med kortene i innstillingene for individuell terapi, par-familieterapi, gruppeterapi og supervisjon. Forslagene til arbeid med kortene er angitt i henhold til temaer som: perioder i livet, sykdom, sorg, identitet, relasjoner, faglig utvikling, roller i en gruppe, foreldreskap, separasjoner, endringer.

For spørsmål angående bruken av kortene ta kontakt med Gali Salpeter

Tlf: +47 47657946 / storyandtherapy@gmail.com

Health and Disability

A controlled early group intervention study for unaccompanied minors:

Can Expressive Arts alleviate symptoms of trauma and enhance life satisfaction?

Av MELINDA A. MEYER DEMOTT, MARIANNE JAKOBSEN, TORE WENTZEL-LARSEN og TROND HEIR

Last ned den artikkelen om EXIT her: